Kontor for Analyse og Kommunikation søger student til analysemiljø

Har du lyst til at indgå i en spændende hverdag i et politisk miljø, hvor tal, analyser og viden spiller en central rolle? Vil du gerne have praktisk erfaring med arbejdet i centraladministrationen? Så er arbejdet som student i Kontoret for Analyse og Kommunikation i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet måske noget for dig.

Om Kontoret for Analyse og Kommunikation
Kontor for Analyse og Kommunikation arbejder for at udvikle anvendelsen af viden og forskning i dagtilbud, skoler og uddannelser i tæt samarbejde med læringskonsulenter og forsknings- og vidensmiljøer. Ligesom vi arbejder med at understøtte politikudvikling på ministeriets område med viden og forskning. Kontoret har 34 medarbejdere og er organiseret i et kommunikationsteam og et vidensteam.

Du kommer til at indgå i vidensteamet med 17 medarbejdere, 3 studentermedhjælpere og en teamleder, der arbejder med blandt andet forsøgs- og udviklingsprogrammer, evalueringer, undersøgelser, analyser, internationale undersøgelser såsom PISA og formidling af forskning.

Om arbejdsopgaverne
Vi har en stor portefølje af opgaver med mange forskellige projekter og analyser på dagtilbuds-, grundskole- og ungdomsuddannelsesområderne. Dine opgaver som student kan omfatte: 

  • Desk research: Indsamle, opsummere og formidle eksisterende viden om et undersøgelsesfelt, fx om de danske elevers resultater i PISA, mistrivsel i skolen eller forskelle på piger og drenges faglige resultater.
  • Data og analyse: Deltage i arbejdet med større analyser på tværs af ministeriets område, herunder bidrage til at identificere relevant data, gennemføre registerbaserede effektanalyser samt udarbejde grafer og tabeller til notater og rapporter.
  • Proces og planlægning: Udarbejdelse af notater og referater mv. i forbindelse med interne og eksterne møder. Planlægning og bistand i forbindelse med arrangementer, fx konferencer og seminarer.

Vi lægger stor vægt på at inddrage vores studentermedhjælpere i kontorets daglige arbejde, i de faglige diskussioner og i vores sociale aktiviteter. Som student vil du få tilknyttet en mentor, der vil vejlede dig i din daglige opgaveløsning og understøtte din faglige og personlige udvikling.

Om dig
Vi forventer at du læser en samfundsvidenskabelig uddannelse fx økonomi, sociologi, statskundskab, folkesundhedsvidenskab eller lignende. Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • har stærke metodiske kompetencer, herunder erfaring med kvalitativ og kvantitativ analyse
  • har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner
  • kan identificere og opsummere de vigtigste konklusioner i større analyser, forskning og rapporter
  • arbejder selvstændigt, struktureret og udviser initiativ
  • har interesse for dagtilbuds- og uddannelsesområdet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår efter fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK).

Generelt tilstræber vi en gennemsnitlig arbejdstid på 15 timer om ugen - dog med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder, ligesom vi gerne vil kunne trække lidt yderligere på dig i perioder med spidsbelastning.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialkonsulent Line V. Liebst på telefon 3050 4675 eller teamleder Jon Jespersen, på telefon 3392 5668.

Sådan søger du
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis via stillingsopslaget på vores hjemmeside uvm.dk/job senest søndag den 18. april 2021. 

Vi forventer at holde samtaler i uge 16 og 17. Der vil være to samtalerunder, og der vil blive stil-let en mindre opgave i forbindelse med samtalerunde 2.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Børne- og Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Udbyder

Børne og Undervisningsministeriet

Jobtype

Studiejob

Ansøgningsfrist

18. april 2021

Ansøgning

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis via stillingsopslaget på vores hjemmeside uvm.dk/job senest søndag den 18. april 2021.