Økonom til konkurrencecentret for detailhandel, industri, primære erhverv og sundhed

Trives du i et stærkt fagligt miljø, hvor du bliver udfordret? Så vælg en karriere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi arbejder for velfungerende markeder, der skaber vækst og høj forbrugervelfærd. Vi er ca. 280 engagerede kollegaer, der ligesom du brænder for at gøre en forskel. 

Arbejdsopgaver  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen søger en dygtig økonom til Konkurrencecenter for Detailhandel, Industri, Primære erhverv og Sundhed. Centret arbejder for at styrke vækst og konkurrence og har ansvaret for at håndhæve konkurrenceloven, gennemføre markedsanalyser og sekretariatsbetjene Konkurrencerådet inden for vores brancher.

Som økonom vil du i samarbejde med dine kolleger bl.a. arbejde med anvendt industriøkonomi inden for centrets brancher. Dette vil ske i forbindelse med håndteringen af forskelligartede opgaver som fx:

• Håndhæve konkurrencereglerne, herunder opdage, efterforske og gribe ind over for ulovlige konkurrencebegrænsende aftaler (fx karteller) og over for virksomheder, der misbruger deres dominerende stilling. Se fx vores afgørelser omkring HUGO BOSS/Kaufmann, HUGO BOSS/Ginsborg og CD Pharma.

• Arbejde for at mindske omfanget og effekterne af konkurrencebegrænsende regulering og andet policyarbejde i tæt samarbejde med de ansvarlige ministerier

• Foretage økonomiske og konkurrenceretlige analyser af bl.a. effektivitet og konkurrence

• Indgå i dialog med virksomheder og andre interessenter om konkurrencereglerne og virksomhedernes kommercielle råderum

• Samarbejde med konkurrencemyndighederne i andre EU-lande

• Vurdere anmeldelsespligtige fusioner og beregne økonomiske effekter i samarbejde med styrelsens fusionsenhed

Når vi håndhæver konkurrenceloven, arbejder vi politisk uafhængigt af Erhvervsministeriet, mens vi i forbindelse med en række andre opgaver arbejder i tæt kontakt med Erhvervsministeriet og andre ministerier.

Opgaverne løses i samarbejde med styrelsens øvrige centre, direktion og eksterne samarbejdspartnere. Du vil få et stort ansvar for at tilrettelægge opgaveløsningen. Din indsats vil få betydning for, at styrelsen kan løfte sine opgaver kompetent og effektivt til gavn for forbrugerne.

Få flere informationer om stillingen hos kontorchef Louise Kastfelt på tlf. 41 71 51 80 / lka@kfst.dk. Spørgsmål om løn og ansættelsesforhold kan rettes til HR-rekrutteringspartner Nada Al-Kerdi Olsen på tlf. 91 39 94 30. 

Din ansættelse vil alt efter kvalifikationer ske som fuldmægtig eller specialkonsulent i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. 

Generelt om dig 

• Du er uddannet økonom (cand.polit., cand.oecon., cand.merc. eller lignende økonomisk kandidatuddannelse)   

• Du har et højt teoretisk fagligt niveau, herunder gerne indenfor mikro- og/eller industriøkonomi 

• Du kan lide at arbejde med komplekse økonomiske analyser og har lyst til at arbejde i krydsfeltet mellem økonomi og jura

• Du har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner, har gennemslagskraft og kan arbejde under tidspres

• Du er grundig, resultatorienteret og har et godt humør

• Du kan bevare overblikket, arbejde effektivt og selvstændigt, men sætter også pris på at være en del af et velfungerende team

• Du er opsøgende, vedholdende og har en undersøgende tilgang til din opgaveløsning 

Det er en fordel, hvis du har erfaring med konkurrencerelaterede problemstillinger og/eller erfaring fra en af vores brancher. Det er også en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i et politisk præget miljø og med beslutningsprocesserne inden for det offentlige. 

Hvis du skal ansættes som specialkonsulent, lægger vi desuden vægt på, at: 

• Du kan give faglig sparring på et højt niveau til både kolleger og chefer 

• Du evner at tilrettelægge og lede interne processer i styrelsen 

• Du har erfaring med udadvendt arbejde og kan håndtere interessenter selvstændigt 

• Du har et godt blik for strategiske mål og kan bidrage til en strategisk udvikling 

Om os  

I centret arbejder vi med varierede opgaver, der som oftest er krævende og komplekse, og vi har tæt kontakt til erhvervslivet og andre myndigheder. Vi arbejder i et højt tempo og med selvstændighed og initiativ. Vores hverdag er præget af humor og en positiv tilgang til kolleger og nye udfordringer. Vi er et center, hvor vi hjælper hinanden, bruger hinanden og videndeler på tværs. Vores kommunikation er ligefrem og åben, og vi lægger stor vægt på, at du hele tiden udvikler dig fagligt og personligt. Større opgaver løser vi primært i tværfaglige teams, hvor jurister og økonomer arbejder sammen.  

Du kan læse mere om styrelsen på www.kfst.dk, se en kort profilfilm om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde for velfungerende markeder her eller se en film om, hvordan det er at være medarbejder i styrelsen her.  

Styrelsens medarbejdere skal være de dygtigste i Danmark til at beherske de lovområder, som styrelsen er ansvarlig for. Derfor har vi indført et specialist- og ekspertspor, som indebærer, at special- og chefkonsulenter, der er særligt dygtige på deres faglige områder, har mulighed for at blive udnævnt til specialister indenfor et specifikt område. Chefkonsulenter, der behersker den faglige disciplin i særklasse og som med stor ekspertise kan bidrage aktivt til udviklingen af den faglige disciplin i og udenfor styrelsen kan blive udnævnt til eksperter. 

Søg stillingen 

Ansøgningen sendes via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens elektroniske ansøgningsmodul på www.kfst.dk. Din ansøgning med CV, eksamensbeviser og karakterudskrifter skal være modtaget senest den 8. september 2022.  

Tiltrædelse snarest muligt.  

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold. 

Udbyder

Erhvervsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

8. september 2022

Ansøgning

Ansøgningen sendes via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens elektroniske ansøgningsmodul på www.kfst.dk. Din ansøgning med CV, eksamensbeviser og karakterudskrifter skal være modtaget senest den 8. september 2022.