ØKONOM TIL PENGEPOLITISKE OPERATIONER OG STATSGÆLD

Vil du være med til at sikre staten den bedst mulige låntagning og bringe dine kompetencer i spil til gavn for økonomien og samfundet?

Jobbet

I Pengepolitiske Operationer og Statsgæld står vi for den praktiske implementering af fastkurspolitikken og forvaltning af statens gæld. Jobbets primære fokus vil være på statsgælden, som Nationalbanken forvalter på vegne af Finansministeriet. Formålet er at sikre staten den bedst mulige låntagning og at være med til at understøtte et effektivt og velfungerende statsobligationsmarked, der har betydning for store dele af det finansielle system. Inden for den ramme vil du få stor mulighed for at påvirke jobindholdet.  

I stillingen vil du bl.a. skulle arbejde med at fastsætte statens udstedelses- og opkøbsstrategi, yde udlån til statsligt ejede selskaber og definere risikoprofilen på porteføljen. Det indebærer, at du fx skal bidrage til beslutningsoplæg om mængden og typen af obligationer, der skal udstedes til markedet, eller til brugen og udviklingen af de risikomodeller, som benyttes til at træffe beslutninger om risikoprofilen på statsgældsporteføljen. Du vil også have mulighed for at indgå i dialog med flere eksterne interessenter, fx Finansministeriet, statsligt ejede selskaber, kreditvurderingsbureauer og finansielle institutioner.  

Vi tilbyder 

Et spændende job med stor samfundsmæssig relevans i et dynamisk og inspirerende arbejdsmiljø. Du vil gennem dit engagement få mulighed for at sætte dit præg på styringen af den danske statsgæld, og dit arbejde vil give dig unik indsigt i de finansielle markeder og særligt statsobligationsmarkedet, hvor der er stor mulighed for at omsætte viden til direkte gavn for økonomien og samfundet. 

Vi har stort fokus på din udvikling i et miljø med dygtige og dedikerede kollegaer. Vi sidder i et storrumskontor og lægger vægt på en åben dialog om opgaveløsningen, hvor vi kan lære af hinanden og sammen opnå de bedste resultater. Du vil derfor hurtigt få sparring og kendskab til arbejdet i centrale dele af Nationalbanken. Pengepolitiske Operationer og Statsgæld er en sektion med stor kontaktflade til de finansielle markeder og det politiske system, så der vil være rig mulighed for at arbejde sammen med mange forskellige typer af institutioner, virksomheder og mennesker i og uden for Danmark.  

Hvis du er nyuddannet, bliver du en del af Nationalbankens Economist Programme, som du kan læse mere om her. 

Din profil 

Du har en økonomisk, finansiel eller matematisk kandidatuddannelse og en interesse for risikostyring. Du kan enten være nyuddannet eller have erfaring, da vi har mulighed for at tilpasse opgaveporteføljen i forhold til dine kompetencer. Du trives i et miljø med fokus på fællesskab og faglighed, hvor man deler holdninger, ideer og forslag til forbedringer. Da vi har en bred kontaktflade, er det vigtigt, at du udtrykker dig klart og præcist både skriftligt og mundtligt. Vi sætter stor pris på samarbejde, nysgerrighed og feedback. 

Vil du vide mere? 

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Head of Monetary Policy Operations and Government Debt, Martin Wagner Toftdahl, tlf. 2714 3171 / 3363 6661, mwt@nationalbanken.dk. Oplysninger om ansættelsesvilkår kan fås hos HR-partner Rikke Møller Fastø, tlf. 3363 6086, rmfa@nationalbanken.dk. 

Ansøgning 

Send din ansøgning og dit CV sammen med relevante papirer senest den 9. september 2021. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt. 

 
Udbyder

Danmarks Nationalbank

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

9. september 2021

Ansøgning

søg via link