Økonomer til forsyningsområdet

I Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens Center for Vand arbejder vi for, at vandforsyning, spildevandshåndtering og klimatilpasning drives, finansieres og udvikles så effektivt som muligt – til gavn for husholdningers økonomi og virksomheders konkurrenceevne og under hensyntagen til grøn omstilling og høj forsyningssikkerhed. Vandsektorens infrastruktur er samfundskritisk, og anlægsværdien er et trecifret milliardbeløb. Samtidigt er sektorens ydelser og priser tæt på borgeres hverdag.

Vi søger dygtige og engagerede økonomer til én eller flere af disse opgaver:

  • Økonomiske analyser af forsyningssektoren med de nyeste teorier og metoder
  • Udvikling, drift og monitorering af de økonomiske rammer for monopoler i
    forsyningssektoren med skarpt analytisk blik for både krydsfeltet mellem forretning og regulering og for bæredygtighedsdagsordenerne i samfundet

Kan du sætte kryds ved følgende tre punkter, er du et godt match til stillingen:


1. Du har stærke faglige kompetencer
Du har en økonomisk eller matematisk kandidatuddannelse med et godt fagligt niveau og har stærke evner og lyst til at analysere komplekse problemstillinger. Du har lyst til at bidrage til udviklingen af de økonomiske rammer for monopoler med stor samfundsværdi. Afhængigt af dine kompetencer og interesser kan du komme til at arbejde med selve reguleringen af sektoren og/eller analyser, der ligger til grund for ny politik. Hvis du har kompetencer inden for industriøkonomi, reguleringsøkonomi, økonometri og/eller benchmarking, er det en fordel. Hvis du kan VBA, Power BI og/eller R er det også en fordel, men ikke et krav


2. Du er drevet af ønsket om høj faglighed og effekt
Høj faglighed er kernen i centerets og styrelsens arbejde. Du kommer til at bidrage til videreudviklingen af den fagligt høje kvalitet hos os – i større og mindre analyser og/eller i løbende reguleringsmæssige spørgsmål og/eller opgaver med både udviklings- og driftspræg. Formålet er, at der på et analytisk solidt grundlag sikres nødvendige og effektive rammer for blandt andet investeringer og reinvesteringer i samfundskritisk infrastruktur, høj forsyningssikkerhed og grøn omstilling. Det er derfor vigtigt, at du er nysgerrig, helhedsorienteret og grundig, og at du tør tage ansvar – og ordet, hvis du får øje på et problem eller får en god idé til løsning.


3. Du er god til at kommunikere og samarbejde
Dine kommunikative evner er vigtige for os, fordi vores arbejdsområder er komplekse. Vi lægger vægt på, at du formulerer dig klart på skrift og i tale, så andre ikke er i tvivl om, hvad du mener. Vi arbejder flerfagligt, så du skal have lyst til at forstå og tage højde for hensyn, der udspringer af en anden faglighed end din egen. Vi vil gerne være så transparente og tilgængelige som muligt over for vores omverden, der primært består af forsyningsselskaber, andre ministerier, borgere og pressen. Det fordrer, at vi kontinuerligt sætter os i modtagers sted og arbejder med at formidle teknisk kompliceret stof på en ligefrem måde – og dét skal du have talent for.


Du er empatisk, og det ligger naturligt til dig at bidrage til en kultur, hvor vi udviser interesse for hinanden.


Bliv en del af Center for Vand
Du bliver en del af et center, der i dag består af 29 kolleger, heraf to chefer. Vi varetager den løbende regulering af vandselskaberne, udarbejder analyser og artikler på dansk og engelsk, arbejder sammen med relevante forskningsmiljøer og arbejder kontinuerligt med metode- og modeludvikling, håndterer store mængder data og bidrager aktivt til at udvikle forsyningspolitikken i Danmark. Opgaverne er varierede og komplekse og kræver stærk faglighed og ikke mindst evne til klar formidling. Vores opgaver har både politisk og erhvervsmæssig fokus, og arbejdet foregår derfor i tæt dialog med både sektoren, andre myndigheder og erhvervslivet.


Vi har en hverdag præget af fokus på resultater på et højt fagligt niveau, et stort engagement, godt humør og en stærk holdånd. Vi sparrer med hinanden i et ligefremt sprog. Hos os kan du desuden være sikker på ledelsens kontinuerlige fokus på din faglige og personlige udvikling.


Styrelsens cirka 300 medarbejdere skal være de dygtigste i Danmark til at beherske de områder, styrelsen er ansvarlig for. Derfor har vi et karrieremæssigt specialist- og ekspertspor, som indebærer, at special- og chefkonsulenter, der er særligt dygtige på deres faglige områder, har mulighed for at blive udnævnt til specialister inden for et specifikt område. Chefkonsulenter, der behersker den faglige disciplin i særklasse og som med stor ekspertise kan bidrage aktivt til udviklingen af den faglige disciplin i og uden for styrelsen, kan blive udnævnt til eksperter.


Du kan læse mere om styrelsen på www.kfst.dk, og du kan se en kort film om at være ansat i Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen her. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen.


Hvordan bliver dine ansættelsesvilkår?
Alt efter kvalifikationer vil du blive ansat som fuldmægtig, specialkonsulent eller chefkonsulent efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Derudover vil du indgå i centerets resultatlønsordning.


Sådan ansøger du
Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på kfst.dk senest fredag den 19. august 2022 klokken 12. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der indsendes på anden vis. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34.


Du må gerne kunne starte den 1. oktober 2022.


Spørgsmål?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til kontorchef Tone Madsen på tlf. 41 71 53 05. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR-rekrutteringspartner Zenia Lotus Hansen tlf. 91 33 70 61.

Udbyder

Erhvervsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

19. august 2022

Ansøgning

Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på kfst.dk senest fredag den 19. august 2022 klokken 12.