Økonomer til Makropolitisk Center i Finansministeriet

Har du lyst til at bidrage til det analytiske grundlag for den økonomiske politik, og har du ambitioner for dig selv og det danske samfund? Så er en stilling i Finansministeriets Makropolitiske center måske dit næste job.

Om stillingen

Finansministeriets Makropolitiske Center (MPC) søger aktuelt en eller flere fagligt stærke økonomer til centerets arbejde på centrale strukturpolitiske områder.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet kunne involvere analyser af pensionsområdet, tilbagetrækning, uddannelse og indkomstbeskatning på grundlag af registerdata. Der vil også være mulighed for at arbejde med og bidrage til udviklingen af Finansministeriets modelapparat, herunder til fremskrivninger og konsekvensvurderinger af regelændringer på de nævnte områder.

Endelig vil arbejdsopgaverne kunne involvere bidrag til centerets øvrige arbejde med regneprincipper, mellemfristede fremskrivninger, finanspolitik og offentlige finanser.

Om dig

Vi forventer, at du:

  • er uddannet økonom (fx cand.polit. eller cand.oecon) med relevante faglige kompetencer
  • er motiveret af at anvende økonomisk teori og metode til at lave analyser af høj faglig kvalitet, der samtidig har direkte relevans for politiske beslutninger
  • har gode samarbejdsevner, og du motiveres af arbejdsopgaver, hvis resultater har betydning for samfundet
  • kan formidle ofte komplekse beregningsresultater og problemstillinger på en måde, så de er let tilgængelige for andre
  • er interesseret i og velorienteret om samfundsøkonomiske problemstillinger, herunder kort- og langsigtede udfordringer for dansk økonomi
  • har lyst til at arbejde med de nævnte opgaveområder tæt på de politiske processer og trives i et til tider hektisk miljø med korte deadlines. 

Konkret erfaring med registerbaserede analyser vil være en fordel, men ikke et krav.

Om os

Du vil blive ansat i MPC, som har ansvaret for konsekvensvurderinger af strukturpolitiske tiltag, særligt på pensions- og uddannelsesområderne, såvel som vurderinger af udfordringerne for finanspolitikken gennem mellem- og langsigtede fremskrivninger.

Centrets analysearbejder spænder generelt over både mikro- og makroøkonomiske sammenhænge og trækker derfor på både registerdata og de mellemfristede fremskrivninger. Dette omfatter eksempelvis konsekvenser af ændringer i tilbagetræknings- og uddannelsesmønstre, indvandrernes nettobidrag til de offentlige finanser og analyser af det demografiske træk.

MPC spiller en central rolle i rådgivningen og planlægningen af den økonomiske politik, og står for beregninger af blandt andet den strukturelle saldo, outputgab, finanspolitikkens aktivitetsvirkning samt det finanspolitiske råderum og holdbarhed. Arbejdet omfatter også konsekvensberegninger på både makroøkonomiske og registerbaserede modeller, herunder af ændringer i pensions- eller skattesystemet.

Vi tilbyder et job i Finansministeriets analytiske kraftcenter, hvor du sammen med engagerede og dygtige kolleger vil komme til at bidrage til centrale dele af det faglige grundlag for fastlæggelsen af den økonomiske politik helt tæt på den politiske beslutningsproces.

Finansministeriet som arbejdsplads

Finansministeriet indtager en central rolle i det politiske maskinrum på Slotsholmen og spiller en vigtig og koordinerende rolle i udarbejdelsen af regeringens politik.

Det karakteriserer Finansministeriets medarbejdere, at de er ambitiøse på egne og samfundets vegne og motiveres af arbejdsopgaver, der løses i et højt tempo, og hvor resultaterne har betydning for samfundet. Samtidig er holdånd og samarbejde med kollegerne en bærende værdi for medarbejderne i Finansministeriet.

I Finansministeriet er der fra begyndelsen af din ansættelse fokus på din faglige og personlige udvikling gennem tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og via introduktionsforløbet "FM KickStart". Hvert kontor og center er desuden organiseret i relativt små enheder, der giver gode rammer for faglig sparring og rådgivning fra din nærmeste chef.

Se mere om at arbejde i Finansministeriet her.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Mikkel Nørlem Hermansen på tlf. 40 43 11 54 eller mail: miher@fm.dk.

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg stillingen her” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer (både for bachelor- og kandidateksamen) og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest den 1. december 2021.

Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap til at søge stillingen.

Udbyder

Finansministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

1. december 2021

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg stillingen her” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer (både for bachelor- og kandidateksamen) og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest den 1. december 2021.