Specialeplads i Finansministeriet

Har du/I lyst til at skrive speciale i et stærkt fagligt miljø med tæt kobling til den politiske dagsorden? Så har du/I mulighed for at skrive et økonomisk eller politologisk speciale i samarbejde med Finansministeriet. 

Her vil du/I få gode muligheder for faglig sparring om policy-udvikling i praksis, implementering af reformer, styring af den offentlige sektor, økonomisk teori, makroøkonomiske modeller og økonometriske problemstillinger i det daglige arbejde. Desuden får du/I adgang til kontorplads i ministeriet, computer, adgang til registerdata (herunder ministeriernes lovmodeller og bl.a. Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM), ministeriets modelapperat (herunder beta-versionen af den nye model MAKRO), eller øvrigt relevant data. 

Emner

Specialeemnet skal være inden for et af de områder, som Finansministeriet beskæftiger sig med og gerne bidrage til at give kontoret ny viden inden for en konkret problemstilling. Det kan fx være inden for undervisnings- og uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet, ældreområdet, almenboligområdet, modernisering, digitalisering, skatteområdet, den makroøkonomiske modellering eller omhandle en kvantitativ vurdering af virkningerne af konkrete dele af den økonomiske politik på et andet område. Det kan fx være:

  • Effektstudier af den aktive arbejdsmarkedspolitik, fx fastholdelses- og opkvalificeringseffekter af 6 ugers jobrettet uddannelse.
  • Effektevalueringer af indkomstoverførsler og støttet beskæftigelse, fx virkningen på beskæftigelse, uddannelse mv. af ændrede regler på kontanthjælps-, fleksjob- eller dagpengeområdet. 
  • Effektanalyser eller evalueringer af større velfærdspolitiske indsatser, fx velfærdsaftaler eller sociale investeringer.
  • Analyser af offentlig styring, fx effekten af centrale styringsinstrumenter på kommunernes og regionernes resultatskabelse. 
  • Analyser af udgiftsudviklingen i kommuner og regioner, herunder sammenhæng til den demografiske udvikling. Dynamiske effekter (adfærdsvirkninger) af ændringer i den økonomiske politik vedrørende udgifts- og/eller indtægtssiden af de offentlige finanser
  • Makroøkonomisk modellering og empiriske analyser af økonomiens tilpasning til forskellige typer af stød og reformer.  
  • Analyser af trivselsudfordringer blandt børn og unge fx med kobling til faglige resultater, senere uddannelsesforløb mv. 
  • Effekterne af SU-systemet for fx studievalg, studietid, erhvervsarbejde eller øvrig uddannelsesadfærd.
  • Effekterne af covid-19 i uddannelses- og undervisningssystemet på fx testresultater og overgang til videre uddannelse.
  • Effekterne af voksen- og videreuddannelsestilbud (VEU) på fx løn, beskæftigelse og tilbagetrækning. 

Emnerne spænder således bredt, og vi drøfter meget gerne et fagligt oplæg med dig/jer.

Udbyder

Finansministeriet

Jobtype

Specialeplads

Ansøgningsfrist

15. december 2022

Ansøgning

Finansministeriet har 5-10 specialepladser for studerende på relevante sam-fundsvidenskabelige uddannelser (cand.scient.pol., cand.polit./oecon. e.l.). Vi afholder løbende samtaler og tilbyder tilsvarende også løbende specialeplad-ser. Er du interesseret, eller vil du høre nærmere om praktiske erfaringer, kan du henvende dig til fuldmægtig (og tidligere specialestudent i Finansministeriet) Gustav Corty Dam på gusda@fm.dk/2341 2071 med et første fagligt oplæg. Din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag sendes via statens e-rekrutteringssystem - Tryk på knappen ’Søg stillingen’ senest d. 15. december.