Student til Finansministeriets Center for konkurrence, selskaber og forsyning

Interesserer du dig for krydsfeltet mellem den private og den offentlige sektor? Har du lyst til at understøtte ejerskabsvaretagelsen af statslige selskaber, bidrage til en effektiv og grøn forsyningssektor samt bistå i udformningen af vilkår, der fremmer danske virksomheders konkurrenceevne? Er du god med tal og dygtig til at formidle komplekse problemstillinger? Hvis ja, så kunne et job i Finansministeriets Center for konkurrence, selskaber og forsyning være noget for dig.

Om stillingen
Vi søger en student til Finansministeriets Center for konkurrence, selskaber og forsyning (KSF). Vi er et center bestående af fire studenter, 15 AC’ere og to kontorchefer. 

I KSF varetager vi et aktivt ejerskab af de statslige selskaber under Finansministeriet, fx Ørsted, SAS og Danske Spil. Derudover understøtter vi effektivisering og grøn omstilling af forsyningssektoren (vand-, varme-, el-, gas-, affalds- og telesektoren), herunder via bidrag til etableringen af en energiø i Nordsøen, ligesom vi arbejder med strukturpolitik og erhvervsrettet regulering. Vi følger aktivt med i den økonomiske udvikling i de statslige selskaber, er med til at sætte dagsordenen på forsyningsområdet samt former vilkår, der understøtter konkurrencedygtige virksomheder og velfungerende markeder. Endelig har vi i KSF ansvaret for et løbende overblik over Grønlands og Færøernes økonomi samt de budget- og bevillingsmæssige aspekter på området.

Stillingen som student vil i vidt omfang indebære, at du kommer til at arbejde indgående med ejerskabsvaretagelsen af de statslige selskaber med fokus på finansielle analyser og god selskabsledelse. Du vil bl.a. skulle vurdere virksomhedernes performance ud fra regnskaber, opstille relevante finansielle målsætninger, analysere væsentlige risici i de enkelte selskaber, forberede ejermøder med selskaberne og udforme beslutningsgrundlaget for udpegning af bestyrelsesmedlemmer. Du vil deltage i udarbejdelsen af regnskabsnotitser, og du vil også få mulighed for at arbejde med værdiansættelse, benchmarking og kapitalstruktur i selskaberne. Som student i KSF vil du endvidere kunne arbejde med effektivisering af forsyningssektoren samt strukturpolitik og erhvervsrettet regulering. Endelig vil du skulle hjælpe til med løbende og ofte uforudsigelige opgaver i centeret, som spænder bredt og ofte afhænger af den politiske dagsorden. 

Finansministeriet er en organisation præget af stor faglighed og højt tempo, og som ansat vil du komme helt tæt på de politiske processer i centraladministrationens maskinrum. En stilling som student i KSF er endvidere en unik mulighed for at styrke dine økonomiske færdigheder, herunder særligt inden for erhvervsøkonomi. Du får hurtigt indsigt i og ansvar for egne opgaver og lærer at anvende din faglighed til at vurdere og formidle komplekse problemstillinger. Stillingen styrker dine karrieremuligheder i såvel den offentlige som i den private sektor.
 
Om dig 
Det er vigtigt, at du har interesse for og lyst til at arbejde med opgaver inden for kontorets arbejdsområder, og at du kan lide at arbejde med tal, herunder særligt finansielle data. Vi har i Finansministeriet tradition for i vidt omfang at inddrage studenter og give dem ansvar for egne opgaver. Vi lægger derfor vægt på, at du både evner at arbejde selvstændigt og samtidig er god til at samarbejde i en god og humoristisk tone.  

Derudover forventer vi, at du har:

• en stærk faglig profil, og at du er arbejdsom og initiativrig 
• interesse for erhvervsøkonomi, økonomisk regulering og grøn omstilling
• god talforståelse og skarp analytisk sans
• gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner
• ambitioner om at udvikle dig fagligt og personligt
• en økonomisk eller samfundsvidenskabelig uddannelsesbaggrund, fx stud.scient.pol., stud.polit., stud.oecon., stud.merc. mv.
• et godt kendskab til Office-pakken, herunder især databehandling og visualisering i Excel.

Ansættelsesvilkår  

Du ansættes efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område (OAO-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for Kontorfunktionærer, Laboranter og It-medarbejdere (HK) i staten.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes på rette niveau og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. 

Vi udviser fleksibilitet i forbindelse med dine ferier og eksamensperioder, hvorfor vi forventer, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning. Generelt tilstræber vi en arbejdstid på ca. 15 timer i gennemsnit pr. uge fordelt over et år.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Flere oplysninger 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Mads Veis Jensen på mail mavej@fm.dk/tlf. 33 92 40 19 eller Amalie Græsbøll Weimann på mail amgrw@fm.dk/tlf. 40 23 93 05.

Udbyder

Finansministeriet

Jobtype

Studiejob

Ansøgningsfrist

9. december 2022

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Søg stillingen” senest den 9. december 2022. Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.