Studentermedhjælper til Finansministeriets Center for konkurrence, selskaber og forsyning

Interesserer du dig for krydsfeltet mellem den private og den offentlige sektor? Har du lyst til at understøtte ejerskabsvaretagelsen af statslige selskaber, bidrage til en effektiv forsyningssektor samt bistå i udformningen af vilkår, der fremmer danske virksomheders konkurrenceevne? Er du god med tal og dygtig til at formidle komplekse problemstillinger? Hvis ja, så kunne et job i Finansministeriets Center for konkurrence, selskaber og forsyning være noget for dig.

Om stillingen

Vi søger en studentermedhjælper til Finansministeriets Center for konkurrence, selskaber og forsyning (KSF). Vi er et center bestående af fire studentermedhjælpere, 15 AC’ere og to kontorchefer.

I KSF varetager vi ejerskabet af de statslige selskaber under Finansministeriet, fx Ørsted, SAS og Danske Spil. Derudover understøtter vi effektivisering af forsyningssektoren (vand-, varme-, el-, gas-, affalds- og telesektoren), herunder via bidrag til etableringen af en energiø i Nordsøen, ligesom vi arbejder med strukturpolitik og erhvervsrettet regulering. Vi følger aktivt med i den økonomiske udvikling i de statslige selskaber, er med til at sætte dagsordenen på forsyningsområdet samt former vilkår, der understøtter konkurrencedygtige virksomheder og velfungerende markeder. Endelig har vi i KSF ansvaret for et løbende overblik over Grønlands og Færøernes økonomi samt de budget- og bevillingsmæssige aspekter på området.

Stillingen som studentermedhjælper vil i vidt omfang indebære, at du kommer til at arbejde indgående med ejerskabsvaretagelsen af de statslige selskaber med fokus på finansielle analyser og ’corporate governance’. Du vil bl.a. skulle bidrage til vurderingen af virksomhedernes performance ud fra regnskaber, opstille relevante finansielle målsætninger og analysere væsentlige risici i de enkelte selskaber. Du vil deltage i udarbejdelsen af regnskabsnotitser, og du vil også få mulighed for at arbejde med værdiansættelse, benchmarking og kapitalstruktur i selskaberne. Som studentermedhjælper i KSF vil du endvidere kunne bidrage til arbejdet med effektivisering af forsyningssektoren samt strukturpolitik og erhvervsrettet regulering. Endelig vil du skulle hjælpe til med løbende og ofte uforudsigelige opgaver i centeret, som spænder bredt og ofte afhænger af den politiske dagsorden.

Finansministeriet er en organisation præget af stor faglighed og højt tempo, og som ansat vil du komme helt tæt på de politiske processer i centraladministrationens maskinrum. En stilling som studentermedhjælper i KSF er endvidere en unik mulighed for at styrke dine økonomiske færdigheder, herunder særligt inden for erhvervsøkonomi. Du får hurtigt indsigt i og ansvar for egne opgaver og lærer at anvende din faglighed til at vurdere og formidle komplekse problemstillinger. Stillingen styrker dine karrieremuligheder i såvel den offentlige som i den private sektor.

Om dig

Det er vigtigt, at du har interesse for og lyst til at arbejde med opgaver inden for kontorets arbejdsområder, og at du kan lide at arbejde med tal. Vi har i Finansministeriet tradition for i vidt omfang at inddrage studentermedhjælpere og give dem ansvar for egne opgaver. Vi lægger derfor vægt på, at du både evner at arbejde selvstændigt og samtidig er god til at samarbejde i en god og humoristisk tone.  

Derudover forventer vi, at du har:
• En stærk faglig profil, og at du er arbejdsom og initiativrig. 
• Interesse for erhvervsøkonomi og økonomisk regulering.
• God talforståelse og skarp analytisk sans. 
• Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner. 
• Ambitioner om at udvikle dig fagligt og personligt. 
• En økonomisk eller samfundsvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Du er fx stud.merc., stud.polit., stud.oecon., stud.scient.pol. mv.
• Et godt kendskab til Office-pakken, herunder især Excel.

Ansættelsesvilkår

Vi udviser fleksibilitet i forbindelse med dine ferier og eksamensperioder, mens vi samtidig forventer, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning. Generelt tilstræber vi en arbejdstid på ca. 15 timer i gennemsnit pr. uge fordelt over et år.

Løn og ansættelsesvilkår er efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK).

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.  

Ansøgning og samtaler

Send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via vores hjemmeside http://www.fm.dk, så vi har materialet senest onsdag d. 15. september 2021.

Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge.  

Mere information

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Mads Veis Jensen (mavej@fm.dk, 33 92 40 19) eller Amalie Græsbøll Weimann (amgrw@fm.dk, 40 23 93 05).

Udbyder

Finansministeriet

Jobtype

Studiejob

Ansøgningsfrist

15. september 2021

Ansøgning

Send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via vores hjemmeside http://www.fm.dk, så vi har materialet senest onsdag d. 15. september 2021.