Studentermedhjælper til nyt analysekontor

Er du metodisk og analytisk stærk? Er du god til Excel og andre databehandlingsprogrammer? Har du interesse for økonomi, IT og analyser, og vil du arbejde i en in-house konsulentenhed i en statslig styrelse? Så er det måske dig, vi søger.

Analysekontoret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsenhar til formål at gennemføre strategiske analyser med henblik på at styrke det faglige grundlag for den ledelsesmæssige prioritering i styrelsen. Vi agerer som in-house konsulentenhed i hele styrelsen og driver forskellige typer af analyser. Analyserne er drevet af, hvad der efterspørges på et strategisk plan af styrelsens direktion. Det overordnede fokus er på udvikling, prioritering og effektivisering af styrelsens opgaveportefølje på tværs af det samlede budget på ca. 4,5 mia. kr. Det kan fx være analytiske oplæg inden for udvikling og drift, sourcing, budgetanalyser, effektiviseringsanalyser, kapacitetsstyring, porteføljestyring mv. Herudover arbejder kontoret med at opbygge en bedre dataunderstøttet rapportering i styrelsen.

Vi et ungt kontor med seks medarbejdere og en kontorchef. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde, en uformel omgangstone, høj grad af sparring, feedback og samtidig stor selvstændighed og ansvar i opgaveløsningen.

Om stillingen
Som student vil du få et unikt indblik i samspillet mellem IT-udvikling, økonomi og offentlig forvaltning. Du vil blive en del af et kontor, som samarbejder bredt på tværs af styrelsen med forskellige fagligheder. Samtidig vil du opnå erfaring med problemløsning, databehandling, omkostningsmodellering og viden om, hvordan styringsprocesserne ser ud i en stor styrelse.

Vi lægger vægt på, at du som student inddrages bredt i kontorets arbejdsopgaver og processer. Dine arbejdsopgaver vil derfor variere, men vil bl.a. bestå af:

  • arbejde med strategisk vigtige udviklingsopgaver forankret i og prioriteret af direktionen
  • bistå med at gennemføre analyse- og rapporteringsopgaver
  • udvikle og vedligeholde vores forskellige datamodeller
  • bidrage til systematisk erfaringsopsamling på tværs af styrelsen

Vi kan med andre ord tilbyde dig et job, hvor du kan erhverve dig en stor og nyttig værktøjskasse i et kontor med en høj faglighed, hvor vi samtidigt lægger vægt på at komme hinanden ved og have det sjovt.

Om dig
Vi søger en studentermedhjælper med et skarpt analytisk blik, som har mod på at kaste sig ud i varierende og udfordrende arbejdsopgaver.

Du er fagligt velfunderet, engageret og har styr på din kvantitative metode. Vi forventer, at du er i gang med en relevant videregående uddannelse inden for økonomi, erhvervsøkonomi, it, statskundskab, revision eller lign.

Det er samtidig vigtigt, at du lever op til flere af disse punkter:

  • har en stærk interesse for tal og databehandling
  • er hjemmevant i Excel eller har mod på at blive superbruger
  • dygtig til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
  • er proaktiv og i stand til at løse mange forskelligartede opgaver
  • i stand til at tilegne sig nye egenskaber og viden hurtigt

Det er en fordel, hvis du har erfaring med PowerQueryeller PowerBI, men det er ikke et krav. 

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send din ansøgning inkl. CV og karakterer for hidtidig uddannelse via linket ”Søg stillingen” senest 15. august. Spørgsmål vedr. stillingen besvares gerne af kontorchef Anders Fink Kjærgaard på tlf. 72 37 85 78. Der afholdes samtaler løbende.

Forventet tiltrædelse 1. oktober 2022 eller hurtigst muligt.

Arbejdstiden er gennemsnitligt 15-20 timer om ugen. Der vil være mulighed for fleksible arbejdstider i eksamensperioderne.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes organisation – De statslige Område og Cirkulære om organisationsaftalen for Kontorfunktionærer, laboranter, IT-medarbejdere (HK) i staten.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner, og dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Læs mere om at arbejde i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk/job-og-karriere

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Udbyder

Skatteministeriet

Jobtype

Studiejob

Ansøgningsfrist

15. august 2022

Ansøgning

Send din ansøgning inkl. CV og karakterer for hidtidig uddannelse via linket ”Søg stillingen” senest 15. august.