STUDENTERMEDHJÆLPER TIL RISIKOSTYRING OG SIKKERHED

Danmarks Nationalbank søger en studentermedhjælp i Risikostyring og Sikkerhed i Virksomhedsservice. Her får du en unik mulighed for at bidrage til risikostyringen af en central aktør i finanssektoren.

Jobbet 

Risikostyring og Sikkerhed består af i alt 12 kollegaer og udgør Nationalbankens anden forsvarslinje i relation til operationel risikostyring. Vi fokuserer særligt på forretnings- og it-relaterede risici, compliance og sikkerhed.  

Du bliver som udgangspunkt tilknyttet Risikostyring og Sikkerhed, men du vil også skulle hjælpe andre sektioner i Virksomhedsservice med mindre eller akutte opgaver. Opgaverne vil bl.a. omfatte: 

  • organisering, understøttelse og videreudvikling af processer og værktøjer inden for bl.a. operationel risikostyring 

  • databaseudtræk, opsætning og vedligeholdelse i VBA og SQL  

  • ad hoc-dataanalyser 

  • udarbejdelse af materiale og præsentationer 

  • opstilling af oversigter og rapporteringer i Excel, Power Point og Power BI 

  • brugeroprettelse og kontroller i Active Directory (AD) 

  • administrative- og serviceorienterede opgaver, fx fakturabehandling, mødebooking og modtagelse af gæster.  

Vi tilbyder 

Du bliver en del af en unik arbejdsplads, hvor høj faglighed er i fokus i alt, hvad vi foretager os. Vi har en uformel og venlig omgangstone. Vi lægger vægt på samarbejde, at løfte i flok og har konstant fokus på at forbedre os. Du bliver desuden en del af Nationalbankens studentergruppe, som mødes og netværker på tværs af de forskellige afdelinger. 

Som studentermedhjælp i Risikostyring og Sikkerhed har du indflydelse på koordinering og udførelse af opgaverne. Fordi du er en del af en stor afdeling med mange funktioner, bliver opgaverne afvekslende. Du kommer til at møde mange forskellige kolleger og bliver en del af en social og sund arbejdsplads. Du bliver ansat til 15 eller 18,5 timer om ugen, som kan fordeles, så det passer med studierne. Ved eksaminer og større afleveringer er vi naturligvis fleksible. 

Din profil 

Vi forventer, at du er studerende på enten din bachelor- eller kandidatuddannelse på cand.merc., cand.polit, cand.scient.soc eller lignende. Til nogle opgaver vil forretningsforståelse inden for det finansielle område (herunder bankområdet) kombineret med en god it-forståelse være en fordel. Derudover vil de fleste opgaver kræve særlig gode Excel- og Power Point kundskaber, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring inden for programmering i VBA, SQL eller lignende. 

Afhængigt af dine kompetencer og tidligere erfaringer skal vi i fællesskab have fokus på at bringe dine kompetencer i spil, hvor det giver mest mening. Du kommer til at arbejde på tværs af forskellige sektioner, derfor er det vigtigt, at du er opsøgende i forhold til opgaver og tænker i forbedrede løsninger og optimering. 

Vil du vide mere? 

Har du spørgsmål til stillingen eller banken som arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte Niels Kaas, Chef for Risikostyring og Sikkerhed (tlf. 3363 6534 eller nkaa@nationalbanken.dk). Oplysninger om ansættelsesvilkår kan fås hos HR-partner Dorte Kvisgaard (tlf. 3363 6511 eller dkv@nationalbanken.dk)  

Ansøgning 

Send din ansøgning og CV sammen med relevante papirer senest den 18. juni 2021. Vi glæder os til at høre fra dig. 

Udbyder

Danmarks Nationalbank

Jobtype

Studiejob

Ansøgningsfrist

18. juni 2021

Ansøgning

søg via link