Vil du arbejde med europæisk erhvervspolitik og forsvarsindustri?

Der er opbrud i den erhvervspolitiske dagsorden i EU. Den digitale udvikling og den grønne omstilling står centralt i EU og for Erhvervsstyrelsens arbejde med at varetage danske interesser. Samtidig medfører nye industripolitiske strømninger helt nye arbejdsopgaver, ligesom det nationale kompromis skaber nye rammer for dansk forsvarsindustri. Hvis du vil være med til at skabe de bedst mulige vilkår for dansk erhvervsliv og forsvarsindustri, så er du måske vores nye kollega i Erhvervsstyrelsens internationale område. Vi søger medarbejdere til vores EU-koordination og til vores forsvarsindustrielle team.

Deltag i udviklingen af EU’s vækstdagsorden og understøt dansk erhvervsliv
I Erhvervsstyrelsens ’EU-kontor’ har vi fokus på at sikre et solidt dansk aftryk på EU’s erhvervsrettede regulering, så danske virksomheder får de bedst mulige rammevilkår på det indre marked og store samfundsudfordringer løses. Vi arbejder med nogle af de højest prioriterede sager på EU’s vækstdagsorden, og har ansvaret for indre markedsregler på alt fra varer og tjenester til kunstig intelligens, data, cloud og cybersikkerhed – foruden industripolitikken.

Vi understøtter dansk forsvarsindustri nationalt og på EU plan. Vi forhandler ny EU-lovgivning med både tekniske, juridiske og højpolitiske elementer, håndhæver EU-lovgivning og vejleder danske virksomheder. Centralt står løbende afklaring af, hvordan europæiske forslag påvirker dansk erhvervsliv og det danske samfund samt stillingtagen til, hvad Danmark skal mene om dem. Vi arbejder efter at binde den erhvervspolitiske dagsorden i Danmark og i EU sammen.  

Skarpe profiler - gerne med erfaring fra EU, interesseorganisationer eller centraladministration
Du er interesseret i at få selvstændigt ansvar, hvor du kan bruge dine analytiske og formidlingsmæssige evner til at håndtere faglige udfordringer. Du kan finde løsninger på komplekse problemstillinger, er god til at inddrage andre og skabe netværk og har lyst til at arbejde med politikudvikling, interessevaretagelse og forhandlinger på både den nationale og europæiske scene. Som person er du initiativrig og engageret i dit arbejde.

Vi lægger vægt på, at du:

• er analytisk skarp og hurtig til at komme ind til kernen i både skrift og tale
• har politisk tæft og forståelse for, hvordan man påvirker politiske processer
• arbejder selvstændigt og er proaktiv i din opgaveløsning
• har en høj ansvarsfølelse og stor eksekveringskraft
• er samarbejdsorienteret og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø

Du vil blive en del af et område med ca 45 AC’ere med en klar samfundsvidenskabelig og international profil. Vi har en uformel omgangstone og et stærkt fagligt miljø, som er dybt engageret i at bidrage til den erhvervspolitiske dagsorden.

Vi søger flere kollegaer, der kan indgå i kontorets arbejde – mere konkret søger vi medarbejdere med kompetencer og interesser indenfor nedenstående opgaver.

EU-Koordinationen og EU’s indre marked
I vores EU-Koordination koordinerer og understøtter vi alle EU-sager på tværs af styrelsen, så regering og Folketing er godt betjent og danske interesser bliver varetaget effektivt og slagkraftigt i EU.

Det gælder eksempelvis vedrørende bæredygtig selskabsledelse, den digitale dagsorden i EU og ikke mindst det indre marked, hvor vi forhandler og håndhæver reglerne – og hjælper virksomheder og myndigheder med at navigere i dem. Vi arbejder bl.a. på, hvordan vi kan bruge 30-års jubilæet for det indre marked til at sætte det på dagsordenen i både Danmark og Bruxelles. Vi er også begyndt at rette blikket mod det kommende danske EU-formandskab i 2025.

Vi lægger i Erhvervsstyrelsen stor vægt på at være aktive i Bruxelles. Vores EU-Koordination spiller en central rolle i det arbejde og forestår i samarbejde med fagkontorerne interessevaretagelsen i Bruxelles, forhandlingerne i Rådet og den nationale proces ift. regering og Folketinget. EU-koordinationen er også ansvarlig for at klæde vores direktion på i forhold til den europæiske dagsorden blandt andet gennem halvårlige prioriteringer af styrelsens vigtigste EU-sager, oplæg mv. og har generelt snor i de overordnede strømninger i Bruxelles.

Forsvarsindustri
I team forsvarsindustri arbejder vi for at opretholde og udvikle en konkurrencedygtig dansk forsvarsindustri, der kan understøtte dansk sikkerhed og suverænitet – og skabe vækst og beskæftigelse. Rammerne for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik er under hastig forandring, og den teknologiske udvikling inden for forsvarsmateriel og forsvarsindustri spiller her en afgørende rolle, og får stadig større sammenhæng til den civile teknologiudvikling.

I teamet anvender vi forskellige redskaber. Når forsvaret køber nyt materiel, kan Erhvervsstyrelsen – af hensyn til Danmarks sikkerhed – forpligte udenlandske leverandører til at samarbejde med danske virksomheder på forsvarsområdet via såkaldte industrisamarbejdsaftaler. Vi er ansvarlige for partnerskabet, der skal sikre de industrielle aspekter af det danske køb af F-35 kampfly samt forskellige NATO-projekter. Endelig er vi involveret i arbejdet på EU-niveau.

I det daglige arbejder vi tæt sammen med Forsvaret, og vi har tæt dialog med virksomheder fra både dansk og international forsvarsindustri. Endelig er vi sammen med Forsvarsministeriet tovholder på regeringens forsvarsindustrielle strategi, der samler indsatser og aktører i det danske forsvarsindustrielle økosystem.

Om os
Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 1000 medarbejdere, som arbejder på fem forskellige lokationer i landet – Langelinie, Dampfærgevej og Amagerfælledvej i København, Slotsgade i Nykøbing Falster og Ferskvandscenteret i Silkeborg. Denne stilling er placeret på Langelinie.

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed. Vi lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier, digitale løsninger og data til at effektivisere vores drift og skabe værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder. 

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsen på www.erst.dk.

Om ansættelsen
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med mulighed for at forhandle tillæg. Indplacering vil være som fuldmægtig eller specialkonsulent afhængig af kvalifikationer. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Ud over basislønnen kommer pension og eventuelle tillæg.

Der kan både være tale om faste fuldtidsstillinger og tidsbegrænsede ansættelser med tiltrædelse hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte kontorchef Andreas Rahlf Hauptmann på tlf. 35 29 13 56. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Iben Schulin-Zeuthen på tlf. 91 33 70 80. Der vil være begrænset kontaktmulighed i juli pga. sommerferie.

Interesseret?
Lyder det som noget for dig? Så klik på ”Søg stilling”-knappen eller søg via vores hjemmeside på http://www.erhvervsstyrelsen.dk/job. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest onsdag den 10. august. Du må gerne stile din ansøgning efter et af ovenstående områder.

Samtaler forventes afholdt i uge 33-34. Der vil blive anvendt test i rekrutteringsprocessen.

Læs mere om Erhvervsstyrelsen som arbejdsplads samt rekrutteringsprocessen her: https://erhvervsstyrelsen.dk/jobs-i-erhvervsstyrelse

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Udbyder

Erhvervsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

10. august 2022

Ansøgning

Lyder det som noget for dig? Så klik på ”Søg stilling”-knappen eller søg via vores hjemmeside på http://www.erhvervsstyrelsen.dk/job. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest onsdag den 10. august. Du må gerne stile din ansøgning efter et af ovenstående områder.