Alle kommentarer

Andreas Thommesen

Rigtigt vigtigt indlæg og håber at der generelt bliver mere fokus på evalueringen af effekten af udbudsreformer som blev indført under sidste krise, og effekten heraf. Det er et kæmpe hul i den neoklassiske regnemaskine at arbejdsudbud antages at være lig beskæftigelse.

Frederik Plum Hauschultz

Meget spændende emne. Der er også så småt ved at komme noget empiri på området: https://www.dropbox.com/s/w2ic4axzit6mw7q/draft_v6.pdf?dl=0 omend den empiriske litteratur er hæmmet af at vi ikke rigtigt ved hvilken teknologi hver virksomhed bruger.

Jonas Herby

Hej Tobias Jeg har postet min kronik her, så alle kan læse den. https://altandetlige.dk/blog/15592/lad-civilsamfundet-haandtere-vinterboelgen-pandemi-810 Der har den også den overskrift, jeg foreslog Politiken. Men de skal jo også sælge aviser og kliks, så jeg accepterede "Drop ...

Jonas Herby

Tobias har stillet spørgsmål her https://altandetlige.dk/blog/15592/regulerer-pandemi-809, som jeg svarer på nedenfor: SPØRGSMÅL: "Det undrer mig at du ikke relaterer dig til Morten Ravns oplæg på EPRN, der kommer til den stik modsatte konklusion end dig." SVAR: Jeg har ikke set Morten ...

Tobias Markeprand

Hej Jonas, Det undrer mig at du ikke relaterer dig til Morten Ravns oplæg på EPRN, der kommer til den stik modsatte konklusion end dig. Du påstår at det er en adfærdsændring i befolkningen der var afgørende for den positive udvikling i DK. Det er uden tvivl rigtig, men du adresserer ...

Lærke Trap Wolf

Den 17. september inviterer McKinsey & Company polit.-studerende til virtuelt event på Zoom. Ansøg inden den 7. september. Se faktaboks for event og link til tilmelding! :)

Helene Melbye

Hej Jesper Tak for et godt indlæg, spændende analogi. Jeg skrev bachelorprojekt om netop denne problemstiling her i foråret og må indrømme, at jeg også fik sværere og sværere ved at gennemskue ræsonnementet bag, at alle samfundsmæssige investeringsprojekter ifølge FM bør diskonteres ...

Lærke Trap Wolf

Ræk endelig ud, hvis du har spørgsmål til arrangementet (laerke_wolf@mckinsey.com)!

Bjørn Meyer

Den 27 marts var der 919 dødsfald i Italien. Så det tyder på kurven desværre stadig er stigende. https://politiken.dk/udland/art7731425/Italien-melder-om-919-d%C3%B8de-p%C3%A5-et-d%C3%B8gn

Bjørn Meyer

Ok. Lige for at være præcis, så er det den her jeg er i tvivl om er korrekt: "Da Lodi har ca. 45.000 indbyggere og Bergamo har ca. 120.000 indbyggere, så må det forventes, at Bergamo – alt andet lige – har flere smittet svarende til ca. 2,5 gang flere end Lodi."

Hjarn von Zernichow Borberg

Hej Bjørn. Det er også derfor jeg skriver, at "Det kan vi ikke gøre endnu. Så det fjerde forhold er, at det er alt for tidligst at evaluere på noget som helst, om hvilke strategier som har været bedst i forhold til at begrænse virussen i at sprede sig". Det var blot for at eksemplificere, ...

Bjørn Meyer

Hej Hjarn, Jeg tror ikke, at jeg er helt enig i din tredje pointe omkring vigtigheden af dimensionere i forhold til indbyggertal, når vi nu er helt i starten af en epidemi. Når smitte kommer til en ny by må udviklingen komme an på, hvor mange mennesker en smittet person kommer i kontakt ...

Jonas Herby

Rettelse til ovenstående: Den udvidelse af orloven, der omtales, er ikke barselsorloven, men forældreorloven, som gav mulighed for op til 52 ugers orlov med børn i alderen 0-8 år, jf. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=69264

Torben Pedersen

Svar til Emil Partsch Gode Penge henviser flere steder til en artikel af økonomer fra Bank of England, der omtaler pengeskabelsen på en måde, der kan give det forkerte indtryk af, at banker kan skabe penge “ud af det blå”, McLeay m.fl. (2014). Forfatterne skriver, at: “whenever a bank ...

Frederik Plum Hauschultz

Godt indlæg. Det virker som en åbenlys uretfærdighed.

Jonas Holst

Jeg er fuldkommen enig Martin. Hvis vi ikke lærer videnskabsteori på et vist plan, kan vi på nogle måder ligeså godt flytte ud til købmandsskolen eller kalde uddannelsen for en professionsbachelor. Jeg tog faget samtidig med dig og husker tydeligt første forelæsning, hvor forelæseren ...

Morten Steffensen

Det lyder rigtig spændende!

Christian Stassen

Ja det er efterhaanden en del aar. Men min pointe er netop at der ikke fra instituttets side var et oenske om at have dette fag som obligatorisk. Der var et valgfag i teorihistorie foerhen, derudover ikke noget. Det betyder vel at instituttet ikke har speciel interesse i det? og derfor maa man vel ...

Emil Blicher

@Christian Stassen: Det kan næppe fortsat være en undskyldning. Der har - mig bekendt - været videnskabsteori på økonomistudiet i mange år. Det virker mere som en ligegyldighed fra instituttets side overfor faget.

Christian Stassen

Problemet med faget er at det blev vedtaget politisk at have videnskabsteori paa ALLE uddannelser. Det kan man vaere enig eller uenig i, men hvis ikke man saa i samme omgang giver tilskud til at ansaette folk med kompetencer i faget betyder det at man noedvendigvis faar potentielt "daarlig" ...