Alle kommentarer

Andreas Thommesen

Hvis man ønsker en mere kritisk tilgang til økonomi så kan jeg stærkt anbefale Richard Wolffs Economic update, og David Harveys Anticapitalist cronicles

dog meister

Jeg har selv brugt meget tid på at lytte til Freakonomics, som kommer vidt omkring på og er meget detaljeret i deres podcasts! https://selaan.dk/laan/

Christian Stassen

i foerste kommentar er en bedre formulering nok: "..... at UDOEMTE indvandrere i faengsler er mindre tilboejelige til at vaere skyldige end andre. Det vil blot mene at der er faerre i faengslerne at bero sin statistik paa."

Christian Stassen

Et par kommentarer: "I fængslerne og arresthusene sidder der ca. to-tredjedele dømte og ca. en-tredjedele." jeg gaar ud fra at der skulle staa "uskyldige" eller noget til sidst. denne pointe er dog ikke specielt relevant ift statsministerens kommentar med mindre du mener at indvandrere i ...

Christian Stassen

Nu er det sent her, men jeg tænker at der mon ikke er en effekt tilsvarende "indkomst effekt" vs "formue effekt" der afhænger af hvor stor ens trang til at følge med Sørensen er? Hvis nytten af at følge Sørensen er meget stor betyder det vel at en skat får en til at arbejde mere, ikke ...

Martin Nørgaard Petersen

På Berkeley - hvor jeg har læst - var det efter min opfattelse ikke meget anderledes end på KU, men det er selvfølgelig svært at argumentere i forhold til anekdotisk bevisførelse. Jeg forholder mig blot til, at Smiths argumentation er relativ ringe. Det lyder i øvrigt til, at du kender ...

Peter Stephensen

Hans udgangspunkt er USA. Her syntes jeg det er rigtigt, at mainstream-økonomerne har en meget kommunikerende og udadvendt kultur. Noah Smith er selv et eksempel på dette. Det kunne vi lære en del af i Europa. Der hvor jeg fornemmede en politisk bias, var da du begynder at snakke om offentlig ...

Martin Nørgaard Petersen

Jeg forholder mig på intet tidspunkt til Noah Smiths politiske overbevisning (for jeg var ikke bekendt med den). Jeg forholder mig bare til at hans argument er inkonsistent og hviler på forkerte præmiser. Han skriver eksempelvis, at "Mainstream economics ... has done an admirable job of ...

Christian Stassen

Meget spaendende emne. Er der lavet studier der undersoeger hvor stor effekten er i forskellige samfund? for eksempel, i danmark, indtil hvilket niveau skattemaessigt kan man sige skatten er efficient?

Peter Stephensen

Martin, kan du ikke li Noah Smith fordi han er centrum-venstre, eller hvad handler dette om? Jeg promoverer en bog jeg ikke selv har skrevet!? Dream er er “rigtig” arbejdsplads der i al almindelighed ikke har tid og råd til at skrive videnskabelige artikler. Du må venligst uddybe!

Martin Nørgaard Petersen

Ad PS: Apropos det Noah Smiths link er det vel ikke meget anderledes end gentagene gange at anbefale De Vroey (der koster 300 kr). Derudover er det de færreste pensum-tekster på studiet, der er gratis. Ligesom man ikke (lovligt) kommer langt ned på Druedahls læseliste uden en adgang til ...

Jesper Jespersen

Kære Martin, Flot forelæsningsnote du har udarbejdet. Videnskabsteori og de deraf afledte metodologiske perspektiver er mangfoldige. Det kræver netop seriøsitet. Kuhn ydede mange væsentlige bidrag, hvoraf jeg dog nok er mest optaget af hans teorier for hvorledes videnskabelige skoler dannes ...

Peter Stephensen

Føler også vi havde en seriøs diskussion. At påberåbe sig Kuhn efter 65 års fiasko er måske at stramme den. "Store økonomiske interesser involveret"?! Lyder spændende. Dybt manipulerende at få det til at fremstå som om De Vroey er tilhænger af Lucas. Mange udenfor PK er enige i ...

Martin Nørgaard Petersen

Hej Jesper Sætningen "Men som allerede nævnt kunne det jord-centrerede paradigme ikke modstå det empiriske pres - virkeligheden sejrede," vidner om, at Kuhn måske kunne trænge til en genopfriskning. Der findes ifølge Kuhn ikke noget neutralt ståsted at vurdere paradigmer fra, ligesom det er ...

Jesper Jespersen

Kære Mads, Peter og Martin, Tak for en i stigende grad seriøs diskussion om metodemæssige udfordringer knyttet til analyse og forståelse af realistisk makroøkonomi. Det var, hvad jeg håbede på med mit oprindelige blog-indlæg med titlen: 'Keynes burde være pligtlæsning på ...

Peter Stephensen

Hej Mads Tak for en sjov debat. Og Jesper, undskyld vi hijack'er dit kommentarspor. Det er rigtigt at der i stigende grad sættes spørgsmålstegn ved kulturen omkring toptidsskrifterne. Men jeg tror nu stadig ikke at økonomerne på Ålborg og Roskilde var blevet top-forskere hvis bare ...

Mads Falkenfleth

Jeg er enig i mange af dine betragtninger, Peter. Og særligt dine sidste to afsnit synes jeg er vigtige! Heldigvis virker det også til instituttet på KU er begyndt at blive lidt opmærksomme på det. Ift. at Robinson et al. var velansete, så er der også sket noget med fx funding strukturen ...

Peter Stephensen

AB-modeller modellerer netop interaktion. I en AB-model kan du f.eks let lave virkeligt komplicerede netværksforbindelser mellem agenterne. Eller du kan lave realistisk søgeadfærd, hvor man ikke kører over en abstrakt matching-funktion, men lader agenterne søge stokastisk rundt mellem butikker ...

Martin Nørgaard Petersen

Spændende med AB-modellering. Men bliver resultaterne ikke blot svært afhængige af den modellerede mikroadfærd? Endvidere er det vel et argument, at økonomien som hele opfører sig anderledes (fx mindre eratisk) end summen af individer (fx som følge af spilteoretiske forhold?). Kommer AB ...

Peter Stephensen

Du har sikkert ret i det med Robinson. Også useriøst af mig at begynde at fantasere om hvad folk ville gøre hvis de ikke døde! Den perfide pointe jeg ønskede at påpege, var den store forskel der er på de oprindelige PK'er og nutidens ditto. Kalecki, Harrod, Robinson og Kaldor var ...