Kommentarer skrevet af Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard

@ Janek: En kort kommentar til dette er at finde her http://altandetlige.dk/blog/carljohandalgaard/indkomst-koebe-lykke-541

Carl-Johan Dalgaard

@Stassen Nu ved jeg ikke hvad du mener med "tilfældigt". Indlægget handler om konvergens. Og der er basis for mere i tilfældet SGP. SPG ligger ganske rigtigt højt mht BNP per indbygger, men timeproduktiviteten er fortsat blot 65% af USAs (ca 85% af Danmarks; alt sammen baseret på PWT 8.0 ...

Carl-Johan Dalgaard

Interessant debat. Nu har I været omkring Hr. Friedman. For fuldstændighedens skyld (men også i lyset af JJs indlæg) bør vi så også tage Hr Keynes i ed. På spørgsmålet om pengeneutralitet havde han følgende at sige: Now ”in the long run” this is probably true. But this long run is ...

Carl-Johan Dalgaard

@Mikael Grundtanken i litteraturen er, at "institutioner" er en fundamental determinant for langsigtet udvikling; steady state indkomst m.a.o. I den forstand taler vi om det samme. Deres vurdering er så, at i takt med at Kina nærmer sig fronten vil landets institutioner være en hæmsko ...

Carl-Johan Dalgaard

@Thomas Som udgangspunkt er Ferguson vel, som historie professor ved Harvard, én man bør kunne tage alvorligt. Men jeg har sandt at sige endnu ikke fået læst "Civilization". På overfladen synes de fleste af hans såkaldte "killer apps", at være faktorer andre har udpeget som væsentlig for ...

Carl-Johan Dalgaard

Hej Samuel Jeg tror jeg svarer på det samme spørgsmål i forlængelse af dette blogindlæg (se #12, efter svar til Martin): http://altandetlige.dk/blog/carljohandalgaard/mathus-hes-baaaaack-522 Hvis jeg tager fejl, og spørgsmålet er et andet, må du lige sige til.

Carl-Johan Dalgaard

Ok, flot. Flere links virker ikke. Nyt forsøg: ReStat artiklen (Kina) http://ihome.ust.hk/~sochenshuo/file/ECON7198/Course%203%20Li%20and%20Zhang%202007.pdf Brander og Dowrick: http://link.springer.com/article/10.1007/BF00160435

Carl-Johan Dalgaard

Først det specifikke. Om (ir)relevansen af semi-endogen vækst se Ha og Howitt, 2007 (USA): http://ideas.repec.org/a/mcb/jmoncb/v39y2007i4p733-774.html Madsen, 2008 (OECD) http://link.springer.com/article/10.1007/s10887-007-9024-0 Se også Temple 1998 i hans Journal of Economic ...

Carl-Johan Dalgaard

@Poul Tak for inputtet; jeg sku ha nævnt Råds rapporten F10. @Samuel Tak for kommentarerne. Ad) ” I et aldrende samfund forsvinder dynamikken og energien, yngre generationer i kraft af deres alder har, og derved mister samfundet også en vigtig kilde til ...

Carl-Johan Dalgaard

Nja, du har jo også trukket en OLS linje, ser det ud til. Ku være du også havde kikket på estimatet og tilhørende standard afvigelse; den giver Excel dig jo også, hvis du spørger den. :-) Anyway: Tak for svaret. Tilbage står så, om det samme er tilfældet hvis du renser ud for ...

Carl-Johan Dalgaard

De kan ikke adskille effekten af "køn" fra effekten af alder og erfaring. Du finder en ikke-gated version her: http://www.fidar.de/webmedia/documents/presse/Studie_aus_Norwegen.pdf

Carl-Johan Dalgaard

Svært at se udfra figuren. :-) For at være helt på det rene: Sammenhængen er altså fortsat statistisk signifikant?

Carl-Johan Dalgaard

Interessant indlæg; tak for det. Et hurtigt spørgsmål. Estland, Letland og Littauen er blandt de fattigste lande i gruppen for ca 15 år siden (måske de fattigeste) og altså også de der bliver hårdest ramt af krisen. Konvergens driver som bekendt vækst over lidt længere perioder, så en ...

Carl-Johan Dalgaard

@Henrik Jeg synes de studerende med rimelighed kan kræve af os forelæsere, at vi prioriterer den litteratur der nyder bred tilslutning i vores branche. Det er i øvrigt dér værdien af forskningsbaseret undervisning kommer ind. Hvis man så er nysgerrig efter at vide andet synes jeg ikke ...

Carl-Johan Dalgaard

@jannik Du har ret i, at studiet fokuserer på den del af den økonomiske litteratur der har formået at overbevise hovedparten af verdens økonomer om sin relevans og nytte (og derfor er blevet "mainstream"). Man finder disse bidrag i ledende lærerbøger, og i professionens bedste ...

Carl-Johan Dalgaard

@Rasmus Jeg tog det ikke som en fornærmelse. Men jeg er noget overrasket over hvor skråsikkert du tilsynelandede kan afgøre, at jeg er helt galt afmarcheret. Og så uden nogen form for faglig argumentation. Det har du så bidraget med efterfølgende, i dit svar. Du mener, som Jesper ...

Carl-Johan Dalgaard

@Rasmus Det er næsten ikke værd at kommentere på. Men siden du nu finder det betimeligt, at komme med decideret hånlige bemærkninger om udtalelser jeg er kommet med til Information (#24 ovenfor) vil jeg lige gøre opmærksom på følgende. Hvis du har ulejliget dig til at se på data vil ...

Carl-Johan Dalgaard

@Jannik Jamen så jeg siger tak fordi du ikke betvivler min faglighed :-) Man kan nok diskutere det rimelige i, at Information bruger overskrifter til melodien "Økonomer mener ditten eller datten", hvis alle de adspurgte ikke er økonomer som Poul antyder ovenfor. Men det for være; ganske ...

Carl-Johan Dalgaard

@Rasmus og Jannik En tanke: I stedet for at forfølge jeres fortolkninger af Henrik's indlæg ovenfor, hvorfor ikke bruge krudtet på at læse Jesper Jespersen's parallel-indlæg? Hvorfor mener han at væksten er løjet systematisk af over de seneste årtier? (eller mener han det?) Hvad bliver ...

Carl-Johan Dalgaard

P.s. I sammenhængen (og muligvis i et anfald af selvpromovering...undskyld) kan jeg ikke dy min for at henlede opmærksomheden på en artikel jeg og Holger Strulik udgav sidste år en artikel i Ressource and Energy Economics http://www.econ.ku.dk/dalgaard/Work/published/Energydistribution.pdf ...