Kommentarer skrevet af Samuel Clements

Samuel Clements

Psykopater og pseudovidenskab. Hvis vi anvendte atomkraft kunne vi banke Co2 udledningen drastisk ned, men den anbefaling får vi ikke. Det skal absolut være det mest smertefulde, dyre og ineffektiv omstilling, der er, som vi følger. Det er klassisk radikalisme - indvandring, uddannelse og ...

Samuel Clements

Tak for et godt indlæg, Carl-Johan. Jeg tror, at humanister netop gør et stort åndeligt bidrag, som gør livet og samfundet rigere på måder, som ikke afspejler sig BNP eller TFP. Der er en stor nytteværdi her, som er svær at afdække. Der nok også en sammenhæng mellem nytten, og den ...

Samuel Clements

Hej Jeppe! At kunne give multikausale forklaringer er aldrig just økonomers stærke side, men jeg vil enormt gerne høre, om du ved hvilke konsekvenser den pengepolitisk stramning har haft? Vi går nemlig alle og tror, at der foregår en lempelse, men det er kun "base money" - "broad money" er ...

Samuel Clements

Er der ikke fare for, ved en høj grundskyld, at man fordriver (til udlandet), de personer, som givetvis betaler mest i grundskyld. Altså de mest produktive, som køber de dyreste ejendomme?

Samuel Clements

Tak for et spændende indlæg, C.J! Hvor meget giver du egentlig for Niall Ferguson's tese om de seks "egenskaber", som han har identificeret? Han er jo lidt sensationel og får løn for at sælge en masse bøger, men han kommer vidt omkring og har skrevet nogle interessante bøger om ...

Samuel Clements

Og hermed kommer vi implicit ind paa, om der har vaeret specialiseringsgevinster ved at oege kvindernes arbejdsmarkedsdeltagelse, da hoeje skatter (som foerer til hoeje leveomkostninger) kombineret med gavmilde barselsordninger (som goer familiestiftelse mere overkommeligt) goer det hhv. ...

Samuel Clements

Hej Poul Godt med et nyt indlaeg! Jeg er saa glad for, at du rejser emnet. Fra politisk hold, er alle fra hoejre til socialdemokraterne naermest hysterisk optaget af BNP som velfaerdsmaal. Men BNP er jo, som du paapeger, ikke noedvendigvis lig med nytte. Derudover har Danmark i forvejen ...

Samuel Clements

Eller... hvis andre lande, for eksempel England, blev korrigeret opad ved at bogføre velfærdsydelser, som blev uformelt udført? Ville Danmarks placering på verdensranglisten hvad angår BNP så falde?

Samuel Clements

Kære Carl Johan Mon du kan hjælpe med at afklare dette tankeeksperiment? Økonomisk vækst defineres som stigning i årlig BNP. BNP er summen af privat og offentlig forbrug, investeringer og nettoudenrigshandel inden for et givent år. Mange af de opgaver inden for den offentlige ...

Samuel Clements

Jakob, du er fuldkommen til grin. Sourcewatch er selv et ideologisk projekt. Desuden kan vi sådan set godt sige, at det frie marked er langt mere effektiv til at allokere ressource end det offentlige. Årsagen er enkel - magthaverne evner simpelthen ikke al den information, der er ...

Samuel Clements

http://opinion.financialpost.com/2013/04/12/lawrence-solomon-media-consensus-on-global-warming-cracking/

Samuel Clements

og i øvrigt så er 400MW ved anholt altså den nominelle effekt. Faktisk ydelse ligger, under de bedste antagelser, på 200MW. Så OL er altså 140 gange større. Ét felt i nordsøen. Hmmm.....

Samuel Clements

verdens kendet skal ændres til "anslået"

Samuel Clements

Jakob, Hvordan er problemet ved vindmøllernes svingende produktion løst? Det du skriver om fossile brændstoffer har en teoretisk logik, men i virkeligheden må du erkende, at det bare ikke holde stik. Så er det mere hensigtsmæssigt, at forholde sig til virkeligheden Høje ...

Samuel Clements

@ Jakob: Jeg ser to problemer i dit argument: 1) Kernekraft ER driftsikker ift. vindmøller. Også de ældre kraftværker. De nye sikkerhedsforanstaltninger svarer til unødvendig og fordyrende regulering som i store dele af resten af økonomien. Et godt eksempel herpå er de enorme hære ...

Samuel Clements

Det fornuftige svar er, at syntes vi virkelig at kuldioxid var så slemt, ville vi bygge et atomkraftværk, som har vist sig som den mest driftsikker og mindst farlige energiform. Men det gør vi ikke. Vi vælger den konsekvent dyreste løsning, havvindmøller. Det er vist, at folk opnår ...

Samuel Clements

Når jeg skriver at barnet kræver et forbrug, så mener jeg udgifter forbundet hermed. At få et barn pålægger forældrene udgifter.

Samuel Clements

At opdrage et barn i dagens Danmark kræver et forbrug på omtrent 1 mio. kroner, hvis jeg husker rigtigt. Marginalomkostninger pr. øvrig barn er stærkt faldende. Alene det at få et barn udgør jo en kickstart til økonomien i form af den forventede forbrug barnet nødvendiggør. Læg hertil ...

Samuel Clements

Grunden til, at jeg tror, at det er interessant er hvis man ser bort fra denne "kunstige" stigning i BNP, så billedet om nogenlunde moderat vækst i DK faktisk misvisende. På samme måde som væksten i Grækenland eller DK for den sags skyld i 00'erne - en forbrugerdrevet vækst, der var ...

Samuel Clements

En ting, jeg har undret mig over, er i hvilken omfang den danske økonomi er kunstig stor. I Danmark er en hel del opgaver, der udføres af den offentlige opgaver, der i andre samfund udføres uden for pengeøkonomien. Eksempelvis ville BNP i Danmark formentlig være noget lavere, korrigerede man ...