Kommentarer skrevet af Torben Pedersen

Torben Pedersen

Svar til Emil Partsch Gode Penge henviser flere steder til en artikel af økonomer fra Bank of England, der omtaler pengeskabelsen på en måde, der kan give det forkerte indtryk af, at banker kan skabe penge “ud af det blå”, McLeay m.fl. (2014). Forfatterne skriver, at: “whenever a bank ...

Torben Pedersen

Jeg bebrejder ikke Samuelson, at han ikke kunne forudse Sovjetblokkens opløsning, men at hans vurdering af planøkonomi sammenlignet med en kompetitiv markedsøkonomi ramte så meget ved siden af skiven. Der er godt grunde til, at planøkonomi som praktiseret i Sovjetunionen nødvendigvis må ...

Torben Pedersen

Hvis det forholder sig sådan, at ”Keynes’ banebrydende nye bidrag til makroøkonomisk teori: en påvisning af at mangel på informationer om fremtiden og den deraf følgende fundamentale usikkerhed, der må præge adfærden på mikro- og derfor også på makroniveau…” endnu ikke har kunnet ...

Torben Pedersen

Præcis pointen i opslaget. Corydon har også været ude og sige det samme. Da jeg skrev opslaget, havde jeg bare ikke hørt nogen i den offentlige debat udtale sig om det, og dem, der påstod, at staten ville gå glip af skatteindtægter, fik lov til at stå uimodsagt

Torben Pedersen

Jeg kan ikke se, hvordan en sådan kapitalgevinst skulle kunne komme til beskatning i Danmark. Goldman Sachs vil være skattepligtig i USA, hvor de har hovedsæde. Hvis jeg som privatperson (eller firma) køber aktier i Goldman Sachs, og jeg sælger dem med fortjeneste, så er jeg jo heller ikke ...

Torben Pedersen

Nu har jeg ikke først og fremmest skrevet historien af hensyn til paralleller til nutiden, men der er nu nogen, jf. Sargents Nobelprisforelæsning, og Sargent-Wallaces "unpleasant monetarist arithmetic" er bestemt værd at have i baghovedet, når der ikke i ESCB er en fuldstændig adskillelse ...

Torben Pedersen

Strålende :-)

Torben Pedersen

@Carl-Johan Dalgaard Jeg havde bare beregnet en simpel korrelation og en figur i Excel uden at teste for signifikans, men en simpel regression uden Estland, Letland og Littauen viser, at den fortidige vækst er klart signifikant.

Torben Pedersen

Ja, der er stadig en klar positiv sammenhæng, men markant lavere korrelation når de tre baltiske lande udelades.

Torben Pedersen

Hvis man nu anskuer spørgsmålet om den langsigtede økonomiske vækst ud fra, om vores samfund i dag har institutioner og normer, der er lige så fremmende for produktiv aktivitet som tidligere og at der er lige så store økonomiske incitamenter som tidligere til at arbejde, tage en uddannelse, ...