Kommentarer skrevet af Christian Stassen

Christian Stassen

Ja det er efterhaanden en del aar. Men min pointe er netop at der ikke fra instituttets side var et oenske om at have dette fag som obligatorisk. Der var et valgfag i teorihistorie foerhen, derudover ikke noget. Det betyder vel at instituttet ikke har speciel interesse i det? og derfor maa man vel ...

Christian Stassen

Problemet med faget er at det blev vedtaget politisk at have videnskabsteori paa ALLE uddannelser. Det kan man vaere enig eller uenig i, men hvis ikke man saa i samme omgang giver tilskud til at ansaette folk med kompetencer i faget betyder det at man noedvendigvis faar potentielt "daarlig" ...

Christian Stassen

i foerste kommentar er en bedre formulering nok: "..... at UDOEMTE indvandrere i faengsler er mindre tilboejelige til at vaere skyldige end andre. Det vil blot mene at der er faerre i faengslerne at bero sin statistik paa."

Christian Stassen

Et par kommentarer: "I fængslerne og arresthusene sidder der ca. to-tredjedele dømte og ca. en-tredjedele." jeg gaar ud fra at der skulle staa "uskyldige" eller noget til sidst. denne pointe er dog ikke specielt relevant ift statsministerens kommentar med mindre du mener at indvandrere i ...

Christian Stassen

Nu er det sent her, men jeg tænker at der mon ikke er en effekt tilsvarende "indkomst effekt" vs "formue effekt" der afhænger af hvor stor ens trang til at følge med Sørensen er? Hvis nytten af at følge Sørensen er meget stor betyder det vel at en skat får en til at arbejde mere, ikke ...

Christian Stassen

Meget spaendende emne. Er der lavet studier der undersoeger hvor stor effekten er i forskellige samfund? for eksempel, i danmark, indtil hvilket niveau skattemaessigt kan man sige skatten er efficient?

Christian Stassen

Ja jeg spurgte ham for eksempel om det at vaelge 2008 ikke var et lidt besynderligt start-aar, hvortil jeg fik svaret at det havde jeg vist misforstaaet. Jesper's indlaeg har over de mange aar jeg har laest dem vaeret af saa lav kvalitet at jeg ikke rigtig gider at laese hans ting laengere, jeg ...

Christian Stassen

Du skriver at du har sammenlignet to konjukturtoppe, og at den oenskede effekt (mere udbud --> mere beskaeftigelse) ikke kan understoettes af denne sammenligning, og at du derfor mener at det viser "teorien" er forkert. det er det du skriver. og det er forkert - det eneste du har bevist ud ...

Christian Stassen

Maa jeg hurtigt spoerge: kigger du paa beskaeftigelsen fra dens hoejdepunkt i tredje kvartal 2008 og sammenligner med nu? Jeg goer samme i tabel AKU103 paa dst.dk, og ser samme resultat cirka. MEN, det er da helt ualmindeligt plat at kigge paa et hoejdepunkt og bruge det til at sige noget om ...

Christian Stassen

Et par pointer: 1) Hvis man ser forslaget fra Gode Penge som et forslag om at banker skal udbyde en transaktionskonto som er en de facto konto i nationalbanken, dvs "online kontanter", men at kunder kan vaelge mellem at have sine penge i denne konto (som nok vil have en lav, nok endda negativ, ...

Christian Stassen

Jeg underviste som TA paa et "makro1" fag paa CBS da jeg gik paa 3. aarsproeve, dvs 1.5 aar efter jeg selv havde haft makro1 paa polit. CBS brugte Blanchard mens polit selvf brugte Mankiw. Jeg er enig i dine betragtninger, og ydermere fandt jeg isaer Blanchard god til at give et godt link mellem de ...

Christian Stassen

Det har jeg aldrig sagt vi skal. Jeg sagde netop at denne side af fiat penge burde inopereres mere i ortodoks teori.

Christian Stassen

Nej præcis. Og det er en vigtig pointe som jeg ikke ser mange udenfor mmt kredse erkende. Det er især vigtigt når det kommer til bank økonomi, og det oprindelige forslag fra mmt om at have digitale regerings fiat penge er faktisk ret dybt. Men så blev det pludselig politisk, penge skulle være ...

Christian Stassen

Din tankegang om at penge tydeligvis er gæld er langt fra delt af alle (især ikke af folk der drømmer om de gode gamle dage under guld standarder, hvor penge jo ikke var gæld). Ja det er måske ikke tilstrækkeligt (jeg har ikke noget bevis for det, og tror det heller ikke), men dit ...

Christian Stassen

Din anden del er jeg også uenig i, det viser ikke at skatte delen ikke er tilstrækkeligt (men beviser selvfølgelig hellerr ikke at det er tilstrækkeligt), det er netop der skatte delen er anderledes end transaktionsdelen. Skattedelen er netop hængt op på at en regering prøver at etablere et ...

Christian Stassen

Det er ikke transaktions delen af skattebetalingen der er udslagsgivende, det er at skatten skaber et demand for penge som ellers ikke ville være der. Det er to forskellige ting. Det er en vigtig nuance i hele argumentet. Så man kan ikke blande dem sammen som du gør.

Christian Stassen

Dybt uenig i at det ligger indenfor det samme, det er en meget stor forskel. Men ja, man behøver ikke en ny teori hvilket jeg er enig i er mmt folks problem, men man burde bruge deres idéer mere i ortodoks monetær teori (Mankiw nævner overhovedet ikke skatte argumentet i den version jeg har ...

Christian Stassen

Ja selvfølgelig dækker det også, men det er ikke samme argument. Jeg refererede til Niels indlæg som jeg qua mit ovenstående synes er under det niveau jeg ellers har set ham præstere. Men min formulering var nok lidt for hård og jeg bidrog nok ikke til det jeg kritiserede ham for nemlig ...

Christian Stassen

Brugs værdi argumentet er mere fra brug i transaktioner, ikke skat i sig selv, så ret uenig der. Det er nemlig lige netop brugs argumentet fortalere for bitcoin bruger, og de misser netop pointen om skat. Det er en vigtig filosofisk forskel (og som Niels skrev derfor svært at kommunikere - men ...

Christian Stassen

Mikael, jeg er ikke enig i at hovedparten af økonomer (jeg vil ikke skrive mainstream) er enige i skatters impact på penges værdi. Det kan være fordi jeg arbejder i en institution hvor der er flere praktikere end akademikere, men synes heller ikke at jeg kan huske at se mange argumenter af den ...