Kommentarer skrevet af Poul Schou

Poul Schou

Tak for kommmentarer. Jeg kan også godt lide den teorihistoriske oversigt, bl.a. fordi den igen går længere frem i tiden end de fleste andre oversigter af slagsen jeg kender til. @Martin: Ja, Mankiw skriver rigtig godt - det er formodentlig en afgørende faktor i at hans lærebøger har haft så ...

Poul Schou

Mht. en diskussion om instrumentelisme: Nej, ligesom i min kommentar nr. 8 tror jeg det bliver for tidkrævende og for langt væk fra emnet i denne tråd til at det er passende at starte et nyt underemne her. Selvom jeg har skrevet noget her om mit syn på undervisningen, er det ikke den vinkel der ...

Poul Schou

Hej Martin, Det undrer mig at henvisningen til kreationisternes retorik forekommer kontroversiel. Lad mig præcisere at det jeg mener, er at de formuleringer og argumenttyper som RE:DK og andre anvender i deres krav om større ”pluralisme”, ofte lyder ligesom de argumenter som kreationister, ...

Poul Schou

Hej Sebastian, spændende emne; jeg kan ikke på stående fod huske forfatteren eller artiklens navn, udover at han vist var islandsk, og artiklen mener jeg var på et skandinavisk sprog; en henvendelse til Christian Groth på instituttet, som var fagansvarlig for det pågældende 2. års ...

Poul Schou

Kære Mads, Ja, jeg har intet ønske om at blive viklet ind i en diskussion af en masse forhold som ikke virker særlig centrale i forhold til ”kernen i budskabet” – som i denne tråd naturligt må være det som bloggen her handler om: En undren over hvad det konkret er mainstream ikke ...

Poul Schou

Ad 1) Fint hvis I slet ikke mener det der står i artiklen. I sådan et tilfælde hvor jeres synspunkter bliver fremstillet misvisende i pressen, vil jeg anbefale at I straks gør både journalisten og offentligheden opmærksom på det, så I undgår fejlagtigt at blive taget til indtægt for noget ...

Poul Schou

@Mads: Mht. hvor jeg har de tre udsagn som du nævner, fra: "ikke formår at forstå” – fra en artikel i Information i december: ”Information har mødt tre af den danske bevægelses drivende kræfter – Mads Falkenfleth, Oskar Wood og Asker Voldsgaard – til en snak om, hvorfor de ser en ...

Poul Schou

Udover at I bør være mere omhyggelige og dermed sandfærdige i udlægningen af modpartens standpunkter, har jeg en noget blandet holdning til jeres forenings aktiviteter. Som jeg har skrevet, er det da positivt når studerende er engagerede i hvad de lærer, og bruger deres fritid på at ...

Poul Schou

@Mads: Mht. om du siger at mainstream altid antager at markedet i sig selv finder en optimal ligevægt: Jo, det gør du altså, om ikke bogstaveligt så reelt, så snart du bruger udtrykket ”defineret ved”. En definition er kendetegnet ved at de betingelser den nævner, altid skal være opfyldt ...

Poul Schou

Hej Thor, jeg opfatter mest dit indlæg som en reklame for jeres forening, og fred være med det. Men du er meget velkommen til også at svare på nogle af de spørgsmål jeg rejste ovenfor: Er du enig i at det er en stråmand at sige at mainstreamøkonomien er defineret ved en antagelse om at ...

Poul Schou

Hej Mads, Først for en ordens skyld: Mine bemærkninger i bloggen er langtfra kun møntet på jeres forening, selvom det er jer som jeg nævner først og overskriften spiller på jeres navn. Som der står i bloggen, hører man lignende udsagn om mainstreamøkonomien mange andre steder fra, ...

Poul Schou

Hensigten med blogindlægget er ikke at konkludere om den danske boafgift skal laves om, og i givet fald hvordan, men blot at gøre opmærksom på en række af de problemstillinger, som fagøkonomer i tidens løb har peget på som relevante, når man diskuterer spørgsmålet om arvebeskatning.

Poul Schou

Hej Christian, mine blogindlæg afspejler ofte hvad jeg har samlet op i andre sammenhænge i tidens løb. De makroøkonomiske implikationer af forskellige arvemotiver er et emne der har interesseret mig i mange år siden jeg som student lærte om forskellen på OLG- og Ramseymodeller, hvor ...

Poul Schou

Hej Jonas, hvis tanken er at lave en Paretoforbedrende omfordeling, vil det nok være svært. I den tænkte situation vil man faktisk kunne identificere de vigtigste vindere - andelsboligejerne på tidspunktet for liberaliseringen - og størrelsen af deres gevinst ret præcist, og det vil nok ...

Poul Schou

Hej Rasmus, Man skal nok være forsigtig med at forsøge at lave direkte interpersonelle nyttesammenligninger, men en traditionel mikro-forklaring vil være at betalingsviljen er relevant som et udtryk for beboernes marginale substitutionsforhold mellem boliger og andre varer. Når en vare sælges ...

Poul Schou

Hej Niels, Lad mig lige præcisere at det nævnte forhold ikke kun er relevant efter 2025. Når man på lang sigt opererer med en systematisk forskel i omvurderingerne på passiv- og aktivsiden, er det jo fordi man har observeret en (mindst) tilsvarende forskel i de historiske data. Man bør ...

Poul Schou

Hej Mikkel, tak for kommentar og henvisning. Ja, det ser ud til at rapporten anvender præcis samme tankegang som den skatteøkonomiske redegørelse ved at eliminere opsparingen fra beregningen og tage udgangspunkt i en antagelse om en forbrugskvote på én - og desværre også uden at diskutere, ...

Poul Schou

Hvis man vil indføre en kapitalgevinstskat på boligsalg, vil det være mest naturligt at lade den gælde fremadrettet, men ikke med tilbagevirkende kraft - dvs. man bør så starte med en grundig vurdering af boligernes anslåede værdi på tidspunktet for indførelsen og tage udgangspunkt i den. ...

Poul Schou

Ja, som det fremgår af bloggen, var 2015 givetvis et år med et usædvanligt godt effektivt afkast for den gennemsnitlige boligejer. Hvilket netop demonstrerer pointen om at man ikke kan bruge det ganske lave renteniveau vi har lige nu, som et retvisende udtryk for boligejernes reelle indkomst. ...

Poul Schou

Frederik, Vi er måske ikke så uenige om substansen. Man kan sagtens forestille sig at naturfredning er et (endnu?) vigtigere plus-ord for gennemsnitsdanskeren end regionaludvikling. Naturfredning har i hvert fald længere og mere veletablerede traditioner herhjemme, og også indenfor vores ...