Kommentarer skrevet af Henrik Jensen

Henrik Jensen

Er det ikke et problem, at man omtaler disse tal som "prognoser"? Ofte er de egentlig "blot" konsistente fremskrivninger med stort set den samme model, men betinget på en række antagelser, som aldrig nævnes når man ser på en given værdi (eller interval). Ordet prognose lyder for mig lidt som ...

Henrik Jensen

Det her er ortogonalt i forhold til emnet, men det er en detektoragtig detalje. HJWJ bliver kaldt "overvismand"; dvs. titlen kursiveres. Det er vel fair nok, da betegnelsen ikke er officiel, men et historisk kælenavn for formændene for De Økonomiske Råd. I det andet hjørne i denne "sag" står ...

Henrik Jensen

Det er ved at være en årlig tradition, at Jesper venligt byder de polit.-studerende velkomne til et nyt studieår, hvorefter han enten nedgør polit.-studiet eller alle økonomer minus en i bred forstand, eller fremhæver sit eget universitet (som i parantes bemærket ikke har en ...

Henrik Jensen

@ Sebastian Hvis man spørger officielt er svaret "ja". Sidst jeg spurgte (5-6 år siden), og antydede at jeg ville have en officiel hjemmeside, og ikke gad operere med to sideløbende sider, da var svaret, at der skulle være et vist minimum af oplysninger i Absalonkursusrummet. Det har jeg ...

Henrik Jensen

@ Jacob Det er godt at høre, at du har haft mulighed for at følge et fag på grund af en lærers velvilje. Det du har været ude for, er selvfølgelig teknisk muligt på polit også. For mig at se gør det dog ikke det fundamentale problem mindre: Hvis man vil vide noget om et fag, skal man ...

Henrik Jensen

Jeg har et blog-indlæg om gængse misforståelser vedr. regler versus diskretion (foranlediget af John Taylor's støtte til at gøre en regel lovpligtig for Fed): http://blog.hjeconomics.dk/2015/02/04/taylor-legislation-rules-versus-discretion-misunderstood/

Henrik Jensen

vedr. Farmer et al (2012) To korte kommentarer om det ovenfor nævnte NBER Working Paper 18647 af Roger Farmer m.fl. 1. Det er lidt et spil om ord, om papiret invaliderer efficient markets hypotesen. Forstået som en hypotese, om at aktivpriser reflekterer tilgængelig information gør ...

Henrik Jensen

@ Stolberg-Larsen Det behøver du heller ikke at gøre dig klog på. Det bliver for vildt hvis vi skal kunne forklare hinandens meninger. Jeg talte nu vist heller ikke om at "redigere uden samtykke" - dét har så lidt med dette at gøre. Men jeg kan da godt sætte 100% ned til 97,3%. :-) ...

Henrik Jensen

@ Mads Jeg forstår ikke helt hvor du vil hen. Data fortæller om sammenhænge, ikke om hvordan de opstod "udenfor ligevægt". "Udenfor ligevægt" er et fantom vi anvender til at anskueliggøre, hvordan en given ligevægt kan fremkomme og hvordan man går fra en til en anden. Det vil ikke ...

Henrik Jensen

I min optik har det altid været et tegn på en tur ned af den akademiske rangstige, når videnskabsfolk begynder at tage betaling for deres foredrag. Men det er samtidig en indgang til underholdningsbranchen. Og det behøver såmænd ikke at være noget negativt. Et bidrag til stigende økonomisk ...

Henrik Jensen

Jeg ved ikke præcis, hvordan pengemultiplikatoren gennemgås i den nyeste version af Mankiw. Hvis det er som den plejer, så er "forkert" nu et stærkt ord, selvom Bank of England artiklen ganske rigtig bruger det ordvalg. Multiplikatoren er der, om man kan lide det eller ej (den brede ...

Henrik Jensen

Torben, hvordan vil du betragte Silk Road i forhold til E-Bay rent innovationsmæssigt? Sidstnævnte er jo også anonymt, "statsløst", og baseret på, at man lever op til løfter. Ellers ryger man ud (og mange sælger f.eks. kun til købere med en vis track record).

Henrik Jensen

@ Nickels Jeg er "sgu" også "ked af" at blive truffet over evt. at blive klandret for ikke at kende til ledelsen af KU. Men jeg er særlig ked af at se, hvordan du ikke evner at skelne mellem tingene. Jeg har på intet tidspunkt talt om reformen, jeg har udelukkende talt om den ulovlige blokade ...

Henrik Jensen

@ Nickels Nej, det er man ikke. F.eks. ikke når man med den ene hånd bevidst blokerer fysisk for en tilstand, og med den anden hånd beder om den samme tilstand, bare på et andet tidspunkt. Det karakteriserer en fundamentalt truende position, hvor "venlig" ikke kan være en dækkende ...

Henrik Jensen

@ Nickels: "Politrådet har gjort det, der ligger lige til højrebenet. Vi har kontaktet diverse forelæsere og venligt anmodet om, at de afholder erstatningstimer. I skrivende stund har Remi, Hjarn og Mogens arrangeret erstatningstimer. Mere kan vi rigtig nok ikke gøre." Først medvirker I ...

Henrik Jensen

Et helt lavpraktisk spørgsmål: "Ifølge Nickels arbejder Politrådet allerede nu med at arrangere erstatningstimer" Hvordan arbejder man med det? Kan Politrådet lave tilføjelser eller ændringer i undervisningsplanerne?

Henrik Jensen

@ Carl-Johan Selvfølgelig. Det ene udelukker ikke det andet. Friheden er i denne sammenhæng en velsignelse. Den muliggør begge valg: Find nye veje udenfor eller indenfor polit (hvor man f.eks. også kan foreslå øvelser på kandidatdelen i allehånde emner).

Henrik Jensen

@ Jannik "Men det ændrer dog ikke ved at de ledende kræfter på studiet, igennem en årrække har forsøgt at gøre studiet så strømlinet som muligt, med meget lidt plads til tilgange som ligger uden for neoklassisk økonomi." Du ser verden meget sort/hvidt. Man ser for sig en topstyret ...

Henrik Jensen

@ Jannik Hvad mener du med "Jeg syntes selv at det er ret uheldigt at den neoklassiske tilgang prøver at presse sin agenda ned over hovedet på folk, uden at give dem reelle alternativer. " Det kunne være interessant at høre, hvad denne "agenda" er? Og hvem er reelt den gruppe som "presser ...

Henrik Jensen

Jeg tror jeg melder pas til dine formuleringsråd, Jannik. Ellers tusind tak. Vi kan ikke alle få serveret tingene lige som vi ønsker. Og jeg må bare konstatere, at jeg mener, du har fuldstændig misforstået mit udsagn. Det er simpelthen nok bare noget, vi bliver nødt til at leve med begge to. ...