Knud Højgaard

Løbende frist

Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet.

For studierejser gælder følgende

  • Der ydes støtte til studier eller praktikophold i udlandet, såfremt bachelor er bestået med et gennemsnit på minimum 7,0.
  • Der ydes ikke støtte til bacheloruddannelse eller sommersemestre.
  • Opholdet i udlandet skal vare minimum 3 mdr. 
    For ph.d. studerende accepteres dog kortere ophold.
  • For MBA-studerende kræves 3 års erhvervserfaring.
  • Hver ansøger skal udfylde et ansøgningsskema.
  • Ansøgningen skal være fonden i hænde 1 måned før studieopholdet begyndes.
Ansøgningsskema er obligatorisk og kan downloades online. Ansøgningen, påført original underskrift, sendes med ordinær post til: 

Knud Højgaards Fond
Klampenborgvej 221, 2. sal
2800 Kgs. Lyngby


Ansøgninger behandles løbende. 

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 21. january 2014