Oticon Fonden

Ingen frist angivet

Rejselegater, studerende 
Alle studieretninger kan i princippet ydes støtte til studier eller praktik i udlandet. Forudsætningen for at søge Fonden er dog, at ansøgeren er blevet bachelor og har et karaktergennemsnit på mindst 8 efter 13-skalaen eller 7 efter 12-skalaen (den nye). En ansøgning skal være Fonden i hænde senest en måned før det planlagte studieophold. 

Konferencedeltagelse 
Fonden støtter deltagelse i konferencer i udlandet. Forudsætningen for at søge Fonden er dog, at ansøgeren er studerende og selv skal deltage aktivt i konferencen – ved at holde foredrag, præsentere en poster eller lignende. 

Forskning 
Fonden støtter primært forskningsprojekter inden for de audiologiske eller tilgrænsende fagområder – gerne med betydelig relevans for det danske samfund og/eller dansk industri.

Ansøgningsskema er ikke obligatorisk, men kan rekvireres på nedenstående adresse eller downloades her på siden.
Ansøgninger behandles løbende, og uddelingstidspunkt er ligeledes løbende. Legatportioner er af varierende størrelse.

Behandling af ansøgninger tager ca. 2 måneder (for ansøgninger til forskningsprojekter må forventes længere tid).

Ansøgningsskema kan downloades her: 
 Ansøgningsskema

 Ansøgningsskema ph.d.-stipendier
 Opslag ph.d.-stipendier 2013

Ansøgning sendes til:
Oticon Fonden
Kongebakken 9 
2765 Smørum 
Telefon 39177100
Fax 39277900

Email: fonden@oticon.dk


Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 21. january 2014