Nordea Danmark Fonden

Ingen frist angivet

Nordea-fonden uddeler årligt op til 5 mio. kr. til kandidatstuderende, der tager en hel eller del af deres uddannelse i udlandet. Der er to årlige frister: maj og november. Du søger digitalt fra september 2013 til næste ansøgningsfrist, som er 1. november 2013.

For at komme i betragtning til et legat skal følgende opfyldes:

  • Der skal være tale om en uddannelse på kandidatniveau, og du skal under udlandsopholdet være tilknyttet en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.
  • Tager du et fuldt kandidatstudium i udlandet skal det have en varighed på mindst et år eller to sammenhængende semestre.
  • Er dit udlandsophold en del af en dansk kandidatuddannelse, skal undervisningen/praktikken være integreret og meritgivende i form af ECTS point samt vare mindst et semester.
  • Din bacheloruddannelse skal være afsluttet inden påbegyndelsen af det udlandsophold, du søger om støtte til. Er bacheloruddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, kan et eventuelt legat først udbetales, når du fremsender dokumentation for en bestået bachelorgrad.
  • Du må ikke have afsluttet en kandidatuddannelse.
  • Du må som udgangspunkt ikke være berettiget til løn/dagpenge under opholdet. Du må gerne modtage SU.
  • Du må ikke tidligere have modtaget et legat til studieophold i udlandet fra Nordea-fonden.
  • I vurderingen af ansøgningerne prioriteres studerende, der ved ansøgningsfristen har minimum tre måneder tilbage af deres ophold.
  • Studerende, hvis ophold er afsluttet inden ansøgningsfristen, vil ikke komme i betragtning til et legat.

Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. maj og 1. november.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 21. january 2014