Reinholdt W Jorcks og hustrus Fond

Ingen frist angivet

Fondens hovedformål er at yde støtte til uddannelse og dygtiggørelse af uformuende, yngre mennesker inden for de fag, der efter bestyrelsens skøn til enhver tid har eller forventes at ville få samfundsgavnlig betydning, navnlig af unge, der har gennemgået eller er i gang med uddannelse inden for det merkantile eller tekniske område, og unge, der har opnået en bacheloruddannelse (BA) eller en kandidatgrad inden for det juridiske, samfundsvidenskabelige eller medicinske område, således at den førstnævnte gruppe særlig haves for øje.

Udfyldes online. Hvis du har søgt Axel Nielsens Fond for handelsuddannede (vær opmærksom på, at der er også en anden fond, der hedder Axel Nielsens Fond, men dér står ikke for handelsuddannede, og det er et andet system) via online-systemet, skal du bruge samme kodeord, dvs. ikke oprette dig som ny bruger, men bruge den samme e-mail og samme password. Hvis du har glemt det, kan du kontakte info@fonde-de.dk.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Anette Halmind - d. 05. july 2013