Augustinus fonden

Ingen frist angivet

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond, der virker for almenvelgørende, humane, kunstneriske, videnskabelige og lignende formål.

Fonden støtter rejse-, opholds- og studieudgifter i udlandet for velkvalificerede studerende, der har opnået en kandidatgrad eller tilsvarende. Studerende, som har afsluttet deres bacheloruddannelse eller tilsvarende med et særdeles godt resultat, kan også komme i betragtning. Der gives kun støtte til studier udenfor Danmarks grænser. Grupperejser, deltagelse i konferencer og lignende støtte ikke.

Vedlæg følgende dokumenter til din ansøgning:
Budget
CV
Karakterudskrift
Kopi af eksamensbevis
Eventuelt relevante udtalelser

Ansøgninger behandles løbende. Ansøgningsbehandlingen varer 3-4 måneder.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Johan Mathiesen Dam - d. 13. february 2017