Fabrikant Vilhem Pedersen og hustru legat

Ingen frist angivet

Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker primært inden for industri og handel, støtte videnskabeligt arbejde for yngre videnskabsmænd - fortrinsvis inden for de tekniske videnskaber - samt i det hele taget virke til gavn for dansk erhvervsliv. 

Legatet uddeles som rejselegater til studieophold i udlandet, det er en betingelse, at studieopholdet varer minimum 2 semestre for commercial uddannelse og 1 semester for teknisk relaterede eller ingeniørstudier. Det forventes at ansøger er bachelor.

Ansøgninger om støtte fremsendes til:

Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat
Postboks 5
4270 Høng

Til ansøgningen anvendes særlig ansøgningsblanket

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 18. january 2014