Tranes Fond

Løbende frist

Støtte til uddannelse, herunder studieophold, tildeles enkeltpersoner efter ansøgning. Ansøgningsskema skal udfyldes og indsendes min. 3 måneder inden støtten skal anvendes. Der gives støtte til både studerende og efteruddannelse.

Støtte til studieophold gives normalt kun til formål hvor en tilsvarende uddannelse ikke kan findes i Danmark.

Den i ansøgningsskemaet beskrevne dokumentation SKAL vedlægges. Der lægges vægt på anbefalinger fra relevante uddannelsesmyndigheder. 

Tranes fond
c/o Valdal advokatfirma
Att. Advokat Kresten M. Valdal
Øster Allé 33
2100 København Ø

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 18. january 2014