DJØFs rejselegat

Ingen frist angivet

Djøf Forlags Rejselegater uddeles én gang årligt. Formålet er at støtte studie- og praktikforhold, der er direkte relateret til de studerendes indsats for at opnå en bachelor- eller kandidateksamen.

  • Du skal på ansøgningsfristens tidspunkt, pr. 1. juli, have været medlem af Djøf i minimum ét år
  • Du skal kunne dokumentere, at studie- eller praktikopholdet er af minimum tre måneders varighed
  • Du skal kunne dokumentere, at opholdet kan meritoverføres (med mindre at der er tale om en hel kandidat eller marstergrad, i så fald skal dette dokumenteres)
  • Dit ophold skal være inden for kalenderår som du søger, dvs. i forårs- eller efterårssemestret af det indeværende år. Hvis du er i tvivl, se da nederst på siden. 
  • Du kan kun søge Djøf Forlags Rejselegat hvis du studerer på bachelor eller kandidatdelen af dit studie.
Djøf Forlags Rejselegat kan søges mellem 1. maj og 1. juli. Offentliggørelse af legatmodtagerne vil ske medio august.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Hjalte Fejerskov Boas - d. 28. august 2018