Dansk tennis fond

Løbende frist

Fonden støtter alle formål, som findes værdige af bestyrelsen (herunder også støtte til studerende fra alle studier). Der anvendes ikke ansøgningsskema.

Ansøgninger bedes fortrinsvis fremsendt pr. email: dansktennisfond@dansktennisfond.dk, men kan sendes pr. post. Der kan ikke ansøges om allerede påbegyndte studier i udlandet.

Ansøgninger bør indeholde: 

- Navn, adresse, alder og beskæftigelse for ansøgere, der er fysiske personer. For foreninger m.v. anføres foreningens navn, adresse, CVR-nummer, formål, medlemstal og andre beskrivende oplysninger om den pågældende enhed. 

- Udførlig beskrivelse af det behov, hvortil der søges støtte, herunder en udførlig beskrivelse af et eventuelt projekt, uddannelsesophold osv. Samt redegørelse for ansøgerens motiver det formål, hvortil der søges støtte.

 - Budget for det projekt m.v., hvortil der søges, herunder oplysning om egen økonomi, om eventuelle tilskud fra anden side samt om eventuelle ansøgninger til andre fonde m.v. 

- Eventuelt foreliggende dokumentation i form af f. eks. Bevis for optagelse på uddannelsesinstitution eller lignende. 


- Eksamensbeviser 
- Curriculum Vitae 
- Anbefalinger 
- Tidsramme for udnyttelse af et eventuelt legat 

Dansk Tennis Fond:

Nikolaj Plads 32, 3. sal

1067 København K 


E mail: dansktennisfond@dansktennisfond.dk 

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 18. january 2014