Konsul Axel Nielsens Legat

Ingen frist angivet

Efter Mindelegatets fundats ydes der bl.a. støtte til unges uddannelse og dygtiggørelse. Efter praksis gives der især støtte til samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser ved handelshøjskoler og universiteter, hvor ansøgerens fremtidige virke må forventes at være knyttet til dansk erhvervsliv.

Støtte gives udelukkende i forbindelse med studierejser i udlandet à minimum 3 måneders varighed, og der ydes ikke støtte til grupperejser.

Legatuddeling finder normalt sted i maj eller juni måned. Der gives ikke støtte til studierejser, som er afsluttet før 1. januar i det år, hvor legatuddelingen finder sted.

Legatet skal ansøges online. 

administrator@axelnielsensmindelegat.dk

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 18. january 2014