Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond

Løbende frist

Legater kan søges til følgende formål:

  1. Støtte til uddannelse og videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk.

  2. Støtte til videnskabelig forskning, fortrinsvis indenfor bibliografi og dermed beslægtet forskning.

Der er ingen ansøgningsfrist, og uddelinger sker løbende efter fondsbestyrelsens beslutning.

Individuelle ansøgninger med relevante bilag, herunder bl.a. budget, formål, årsopgørelse mv., skal sendes til:

Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond
c/o Advokat Birgitte Arnfred
Gammel Vartov Vej 16
2900 Hellerup

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 19. january 2014