Etatsråd Nicolai Petersen og hustru Anna, født Johansens Legat

Ingen frist angivet

Legatet uddeles til enhver form for faglig uddannelse, såvel håndværks- og købmandsmæssigt som akademisk eller kunstnerisk. De nydende må ikke være fyldt 25 år pr. 15.09. Det bemærkes, at der hvert år indkommer så mange ansøgninger, at kun virkelige kvalificerede ansøgere kan gøre sig håb om at få legatet. Ansøgninger til første års uddannelse kan ikke forventes imødekommet.


Legatet kan kun søges ved fremsendelse af ansøgningsskema. Ansøgningsskemaer kan rekvireres ved indsendelse af frankeret svarkuvert eller via e-mail. Henvendelse til gina.ginelli@dlapiper.com..

Ansøgningsskema sendes til:

DLA Piper Denmark
Rådhuspladsen 4
1550 København V
Att.: Gina GinelliSidst redigeret af Anne Sophie Schytt Lassen - d. 12. september 2018