Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond

Ingen frist angivet

Legater kan søges til følgende formål:

  1. Støtte til Hjerteforeningens arbejde.

  2. Støtte til yngre, lægevidenskabelige forskere, herunder forskning indenfor lægevidenskabelige instrumenter. Individuel ansøgning skal indsendes.

  3. Støtte til handelsstuderende og videreuddannelse af unge handelsmænd og -kvinder, herunder støtte til studieophold. Der ydes ikke støtte til studieophold på seks måneder og derunder.
    Ansøgere skal have gennemgået mindst et års studietid. Ansøgere, der har gennemført en videregående uddannelse, skal være tilmeldt eller påbegyndt det nye studium, der søges til.
    Ansøgningsskema downloades her.

Ansøgningsfrist er hvert år den 1. maj og den 1. november.

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond:
c/o Advokat Birgitte Arnfred
Gammel Vartov Vej 16
2900 Hellerup

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 19. january 2014