Fabrikant Aage Lichtingers Legat

Ingen frist angivet

Legatet uddeles til studiehjælp - fortrinsvis til ansøgere, hvis forældre tilhører eller har tilhørt embedsstanden - til fuldførelse af studier til ingeniør, læge, jurist eller lignende eksaminer med tilknytning til det praktiske erhverv.

Frist for indsendelse af ansøgning er den 30. april.

Uddeling finder sted juni/juli. 


Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Patrick Kofod Mogensen - d. 24. april 2015