Sasakawa Int Fellowship

Ingen frist angivet

Ansøgningsprocedure kandidatstuderende

Sasakawa Fonden kan kun søges af studerende indskrevet på Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.  Alle ansøgere skal have opnået en bachelorgrad inden afrejse. I 2012 udgjorde stipendieportionerne Kr 15.000,-.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet findes på KUnet under "Selvbetjening af studerende" – vælg "studieophold i udlandet". KUnet er typisk er åben for ansøgninger ca. 3 uger inden ansøgningsfristens udløb.

**Vær opmæksom på at bruge linket som hedder "Ansøg om Internationaliseringsstipendium" under overskriften "Internationaliseringsstipendium"**Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er en gang om året, altid den 2. onsdag i maj, gældende for det næste akademiske år.

  • Overhold ansøgningsfristen og sørg for, at ansøgningen indeholder alle de elektroniske bilag, der bedes om. Bemærk at det ikke er muligt at eftersende bilag efter ansøgningsfristen.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Ditlev Vang Wildt - d. 04. september 2014