Vilhelm Bangs Fond

Ingen frist angivet

Fondens formål er at virke til fremme af almennyttige formål, og bestyrelsen kan således yde økonomisk støtte til institutioner, offentlige eller private og til personer til løsning af almennyttige opgaver af kristen, humanitær, medicinsk - kurativ, kulturel eller social art, gerne af betydning for en større kreds. 

Fonden har ikke ansøgningsskemaer, hvorfor ansøgninger bedes fremsendt digitalt ved at benytte en online formular.

I tilfælde, hvor ansøgeren ikke har adgang til digitalt medie, kan ansøgningen sendes til:

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond
Stumpedal 1
2730 Herlev


Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 21. january 2014