Det Reiersenske Fond

Løbende frist

Fondet yder støtte til ansøgere med fast bopæl ØST for Storebælt.

Fondet yder fortrinsvis støtte til ansøgere, der er beskæftiget inden for

HÅNDVÆRK OG INDUSTRI, eller er i gang med et VIDEREGÅENDE studium med tilknytning til ovennævnte områder, og søger at videreuddanne sig EFTER NOGEN ERHVERSERFARING, ved studier i Danmark eller ved studieophold i udlandet.

For at kunne komme i betragtning ved uddeling af fondets midler må ansøgere være velkvalificerede. For studerende kræves bekræftede oplysninger om økonomiske forhold, samt bevis for deltagelse i undervisning og oplysninger om eksaminer og anden uddannelse.

Den enkelte ansøger kan kun opnå støtte én gang årligt. Støtte gives kun til enkelt personer og ikke til grupper. Ansøgninger, hvortil der ikke anvendes ansøgningsskema, kan hele året indsendes til fondet på adressen: Fagerstedvej 8, DK 2650 Hvidovre. 

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Jakob Saugbjerg Kristensen - d. 31. august 2015