Frants Richters fond

Ingen frist angivet

Legatet kan ikke søges i øjeblikket. Se http://www.stenohus.dk/fonde.aspx

Legatets formål er:

1) At støtte yngre personer i uddannelsesøjemed eller som hjælp til etablering af drift af selvstændig virksomhed eller lignende. Der skal anvendesansøgningsskema ved studierejser. Skema kan downloades til højre herfor.

2) At understøtte personer, der som funktionærer eller arbejdere har været ansat ved Telefon Fabrik Automatic, være sig før eller efter virksomhedens omdannelse til aktieselskab. Også enker og des-cendenter efter de nævnte personer kan komme i betragtning. (Der anvendes ansøgningsskema, som kan rekvireres på advokatkontoret).

3) At understøtte værdige, trængende personer, som uforskyldt er kommet til at leve under vanskelige økonomiske forhold, samt til hjælp til institutioner med lignende formål eller institutioner, herunder særligt børnehaver, som under vanskelige vilkår driver en almennyttig virksomhed. (Der anvendes ikke ansøg-ningsskema).

I overensstemmelse med den nationale uddannelses-strategi giver bestyrelsen for nærværende indsats-områderne natur, teknik og sundhed høj prioritet ved udvælgelsen af legatmodtagere.

Ansøgningsskema - studierejselegat til enkelt-personer. 

Ansøgningsskema - studierejselegat til grupper af studerende.

Se vejledning til ansøgningerne på sidste side i ansøg-ningsskemaerne.

Ved fremsendelse af supplerende materiale skal datoen for den oprindelige ansøgning anføres.

Ansøgninger skal være indsendt inden den 1. april eller den 1. oktober.

Ansøgninger kan ikke indsendes via mail.

Uddelinger finder sted i juni og december måned. Hvis en ansøger ikke har modtaget besked om, at vedkommende er tildelt et legat inden udgangen af henholdsvis juni eller december, har ansøgningen ikke kunnet imødekommes.

Stenohus
Vesterbrogade 33
1620  København V
Tlf.: 33 25 54 00
Fax: 33 25 54 01Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Martin Madsen - d. 03. april 2017