Henry Shaws Legat

Ingen frist angivet

Henry Shaws Legat er et studielegat og ydes til støtte for udlandsstudier på universitetsniveau eller tilsvarende.

For at komme i betragtning til et legat skal ansøgeren  derfor være barn af en ansat i en højere stilling i det offentlige, en læge, en advokat, en større jordbesidder eller have vist evner for en videregående uddannelse. Der skal i ansøgningen gives oplysninger om forældrenes beskæftigelse og om deres eventuelle muligheder for at yde økonomisk støtte.

Bestyrelsen tildeler midler til personer, der søger om støtte til længerevarende studieophold  i udlandet, der enten gennemføres til afløsning af studier i Danmark eller sigter mod  opnåelse af en selvstændig udenlandsk akademisk grad.

Ansøgere, der søger ophold på udenlandske undervisningsinstitutioner som led i deres kandidatuddannelse, prioriteres.

Legatet uddeles kun en gang om året, nemlig i juni måned. Der er frist for indsendelse af ansøgning med bilag den 1. maj. Der anvendes ikke ansøgningsskema, og for at komme i betragtning til en legatuddeling skal ansøgningen indeholde:

  • Karakterudskrifter, både for evt. bachelordel og kandidatdel
  • Budget
  • Oplysninger om forældres beskæftigelse og mulighed for at støttte studieopholdet økonomisk
  • Ansøgers cpr. nr.

Ansøgning indsendes til

Henry Shaws Legat
Fondsadministrator Mette Bruun
Bruun & Hjejle
Nørregade 21
1165 København K

Ansøgninger med bilag kan indsendes løbende med sidste frist den 1. maj.

Kun ansøgere, der får tildelt legatstøtte, vil høre fra legatet. Der udsendes således ikke kvitteringer for modtagelse af ansøgninger eller meddelelse om afslag på støtte.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Anette Halmind - d. 26. april 2015