Direktør Peder Mortensen og hustru Marry Mortensens Fond

Ingen frist angivet


Hej Martin. Der er ingen midler at uddele, så der er ingen grund til at søge. Med venlig hilsen Karin Johnson Advokatsekretær ADVOKATSELSKABET PER JØRGENSEN ApS dato: 4. april 2017

Støtte til almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål af social, kulturel og videnskabelig karakter. Til sociale formål skal henhøre støtte til betrængte mennesker og til unge under uddannelse.

Såfremt der ikke er modtaget besked inden årets udgang, er der meddelt afslag på ansøgningen.

Legatets størrelse er varierende og der behøves ikke ansøgningsskema.
Uddelingstidspunkt: 1. december.

Administrator:
Advokat Per Jørgensen
Filosofgangen 18
5100 Odense C

Telefon: 66 11 00 47
Fax: 66 11 01 48

Sidst redigeret af Martin Madsen - d. 04. april 2017