Købmand Svend Hansen og Hustru Ina Hansens Fond

Ingen frist angivet

1. Lægevidenskabelig forskning, anskaffelse af udstyr til hospitalsafdelinger i forbindelse med forskning og patientbehandling på den pågældende hospitalsafdeling.

2. Landbrugsfaglig forskning i forbindelse med plantesygdomme og husdyrsygdomme, forbedrede produktionsmetoder, gensplejsning m.v. Ikke landskabspleje el.lign. 

3. Uddannelseslegater til unge handelsmænd og landmænd. For så vidt angår handelsuddannelser i Europa og USA kræves en hjemlig kandidateksamen.

For så vidt angår landbrugsfaglige uddannelser gives støtte til ophold på danske landbrugsskoler. På det seneste er givet støtte til videregående juridiske studier, eksempelvis Master of Law.

Advokat Claus N.Kristiansen
Farvergade 15
4700  Næstved
Tlf.: 55750070
Fax: 55 750079

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 18. january 2014