Familien Hede Nielsens Legat

Ingen frist angivet

Grundet travlhed i Fonden modtages der ikke nye ansøgninger efter 15. januar 2014. Ansøgninger der er modtaget, behandles naturligvis. Vi kan igen modtage ansøgninger fra den 1. juni 2014.

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed.

Kulturelle formål støttes dog primært lokalt, mens uddannelsesmæssige formål forventes at være minimum på kandidatgradsniveau.

Følgende punkter skal indgå i ansøgningen

  • Formål og evt. baggrund samt nyttige oplysninger.
  • Hvem er ansvarlig
  • Budget, herunder egenbetaling samt andre bidrag fra evt. det offentlige, foreninger ell. andre fonde.
  • CV
  • Kontaktperson og adresse. Evt. e-mail adresse og telefon nr.
  • SE-nr. / CVR-nr. eller CPR-nr.

Det er op til ansøger at søge fonden i god tid, så vidt muligt 6 måneder før.

Fonden kan søges skriftligt hele året.

Indkomne ansøgninger behandles løbende.

Alle ansøgninger får skriftligt svar.

Allle bevillinger indberettes iflg. lovgivningen til SKAT.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 19. january 2014