Friedrick W Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat

Ingen frist angivet

1/3 til værdige trængende, syge og/eller gamle. 1/3 til uddannelse i videste forstand. 1/3 til forskning i videste forstand. Legatudbetalinger.

Ansøgningsskema udleveres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert. Legatet yder hjælp navnlig til videreuddannelse. Legaterne uddeles for 1 år ad gangen i portioner efter bestyrelsens skøn.

Advokatfirmaet Christiansen & Goldschmidt ApS
Ny Vestergade 17, 1
1471  København K
Tlf.: 33 12 79 13
Fax: 33 93 03 13

Ansøgning sendes til Advokat Carsten R Christiansen

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 21. january 2014