Frøknerne Haas' Legat

Ingen frist angivet

Hjælp til enligtstillede kvinder over 35 år, for hvem sådan hjælp kan være af betydning, og derpå hjælp til unge mennesker af begge køn til studier eller anden nyttig uddannelse.

Frøknerne Haas Legat anvender ansøgningsskema i PDF der skal udfyldes og fremsendes med almindelig post til den i skemaet nævnte adresse.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 21. january 2014