Henry og Mary Skovs Fond

Ingen frist angivet

NB!  ANSØGNINGER OM STØTTE TIL STUDIER I DANMARKELLER STUDIER I UDLANDET SKAL UDFÆRDIGES PÅ FONDENS ANSØGNINGSSKEMA!

A.   Ansøgninger, studier i Danmark

Fonden støtter primært ingeniørstudier og andre tekniske relaterede studier. Første prioritet har studerende, der har tilknytning til jernindustrien.

B.   Ansøgninger, studier i udlandet

Det er en betingelse for støtte, at studieopholdet varer minimum 1 studieår (2 semestre). Dog er det for ingeniørstudier og lignende teknisk relaterede studier tilstrækkeligt, at opholdet varer minimum 1/2 studieår (1 semester).  Ligeledes er det en betingelse, at ansøgeren er bachelor.

Studier, der støttes, er primært tekniske studier, det vil sige indenfor ingeniørområdet. Sekundært støttes også økonomiske studier, primært på MBA-niveau.

Ligeledes støttes studieophold for cand.negot. studerende, såfremt opholdet findes tilstrækkeligt erhvervsrelateret.

Praktikophold støttes ikke, ligesom videregående uddannelser indenfor jura på LLM, MCJ niveau heller ikke støttes.

C.   Generelt

Følgende bilag skal vedlægges ansøgningsskemaet i nævnte rækkefølge, både for studier i Danmark og studier i udlandet.

  1. Budget
  2. Bekræftelse på optagelse fra uddannelsessted
  3. Følgeskrivelse, der beskriver baggrund for studie og ophold
  4. Curriculum vitae
  5. Dokumentation for hidtidige eksamensresultater
  6. Seneste årsopgørelse
  7. Dokumentation for bachelorgrad (dog kun ved ansøgning til studier i udlandet)

HVIS ANSØGEREN HAR MODTAGET STØTTE FRA FONDEN,SKAL DETTE OPLYSES I RUBRIKKEN PÅ SIDSTE SIDE.

ALLE RUBRIKKER SKAL UDFYLDES – OGSÅ FORSIDEN, HVOR EN KORT REDEGØRELSE FOR ANSØGNINGEN SKAL GIVES.

HENVISNING TIL BILAG I DE ENKELTE RUBRIKKER ER IKKE TILSTRÆKKELIGT.

OPFYLDES DISSE FORMKRAV IKKE, VIL DER BLIVE GIVET FORHÅNDSAFSLAG PÅ ANSØGNINGEN.

D.   Ansøgninger, andet formål

Under dette støttes blandt andet veldokumenterede studieture, såfremt de er målrettede, godt beskrevet og budgettet rimeligt.


Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Hans Henrik Woltmann - d. 08. may 2014