Adjunkt Gerda Mørup-Petersen

Ingen frist angivet

Til unge mennesker til hjælp til uddannelse og studierejser, (fortrinsvis vedrørende engelsk litteratur og drama).

Såfremt direkte efterkommere af Gerda Mørup-Petersens bedsteforældre Hans Casper Hansen, gift med Madsine Caroline Sonne og Emil Theodor Petersen, født Mørup, måtte opfylde betingelserne for modtagelse af en legatportion, har disse fortrinsret, dersom de er ansøgere. Ansøgningsskema skal rekvireres skriftligt hos advokat Ole Willer i perioden 1. marts-1. april, ved fremsendelse af frankeret svarkuvert. Mærk fremsendelsen GMP-legat. Ansøgere, der ikke har modtaget legatportioner senest den 15. maj er ikke kommet i betragtning.

Advokatfirmaet Ole Willer
Bredgade 58, 1
1260  København K
Tlf.: 33 12 18 44

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 18. january 2014