Købmand Johs Christensen og hustru Anna

Ingen frist angivet

Dansk Studiefond uddeler fremover 60 legater om året til studerende der skal på ophold i udlandet, som hjælp til betaling af studieafgiften (supplement til udlandsstipendiet). Der er to årlige uddelinger med ansøgningsfrist den 15. marts og den 15. oktober. Legatet gives til dækning af den del af din studieafgift, som overstiger det beløb, som du kan få gennem udlandsstipendieordningen, dog maksimalt 20.000 kr. Ansøger skal ved ansøgningsfristen have påbegyndt og endnu ikke afsluttet udlandsopholdet.

For kriterier og ansøgningsskema inkl. krav om dokumentation henvises til http://www.danskstudiefond.dk

Dansk Studiefond

Dansk Studiefond er en privat fond, som administreres afStyrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Fondens formål er at yde legater til studerende i videregående uddannelse, som tager hele eller dele af deres uddannelse på en uddannelsesinstitution i udlandet.


Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Therese Jeppesen - d. 30. july 2018