Fhv. Købmand Jacob emmerich Müllers Legat

Ingen frist angivet

Støtte til unge værdige trængende enlige mænd, nemlig 1 håndværker, 1 handelsmand, 1 kunstner, 1 musiker og 1 theologisk student samt 1 tekniker til disses videre uddannelse.

Supplerende oplysninger:
Legatet kan søges af unge, enlige, værdige og trængende mænd til videreuddannelse indenfor håndværk, handel eller kunstudøvelse. Fortrinsret har ansøgere, født uden for ægteskab, og sønner af enker i små kår.

Ansøgningsskema udsendes fra 1. februar. Rekvireres på mullerslegat@post.cybercity.dk eller send frankeret svarkuvert. Uddelingstidspunkt: April.

Advokat Henrik Storr-Hansen
Maltegårdsvej 18
2820  Gentofte
Tlf.: 39 65 56 77
Fax: 39 65 30 53
mullerslegat@post.cybercity.dk

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 18. january 2014