Adalbert Gade og Hustru

Ingen frist angivet

Legatet kan kun søges efter opslag på http://su.ku.dk/legater/legatliste/

At yde støtte til studerende ved Københavns Universitet.

Legatet kan søges af alle studerende ved Københavns Universitet. Af legatfundatsen kan fremhæves: 'Legatet bliver at uddele i ikke for små portioner efter Stipendiebestyrelsens bestemmelse, f.eks. svarende til differencen mellem de af Statens Uddannelsesstøtte for det enkelte støtteår fastsatte stipendie- og egenindtægtsbeløb, eller, såfremt ansøgeren ikke agter af søge stipendium gennem Statens Uddannelsesstøtte, et tilsvarende beløb, som kan suppleres med indtægter fra erhvervsarbejde'.

Københavns Universitet, S.U. kontoret

Fiolstræde 1
1171  København K
Tlf.: 33 14 15 36

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 18. january 2014