Direktør Peder Mortensen og hustru marry Mortensens legat

Ingen frist angivet

Støtte til almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål af social, kulturel og videnskabelig karakter. Til sociale formål skal henhøre støtte til betrængte mennesker og til unge under uddannelse.

Såfremt der ikke er modtaget besked inden årets udgang, er der meddelt afslag på ansøgningen.

Legatets størrelse er varierende og der behøves ikke ansøgningsskema.
Uddelingstidspunkt: 1. december.

Administrator:

Advokat Per Jørgensen

Fisketorvet 3, 1., 5000 Odense C.

Telefon: 63 11 18 00
Fax: 20 11 71 04

Eller 73 11 57 40

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Marcus Flach-Jensen - d. 18. may 2017