Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond (I)

Ingen frist angivet

Støtte unge handelsmænds uddannelse.

Supplerende oplysninger:

Fondens legater er forbeholdt ansøgere bosiddende i København, Frederiksberg og Gentofte kommuner, eller født og opdraget i Thisted. Portionernes størrelse fastsættes i hvert enkelt tilfælde af fondens bestyrelse.

Lund Elmer Sandager, Advokatpartnerselskab
Kalvebod Brygge 39-41
1560  København V
Tlf.: 33 30 02 00Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 19. january 2014